ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

មេរៀនទី១៧៖ ថ្ងៃសុក្រ អ្នក​ទំនេរ​ទេ?


សេចក្តីសង្ខេប (Summary)៖ Anna tries to plan to see a movie with a friend. But they are both very busy. Will they find a time to get together? What will they do? អាណា (Anna) ព្យាយាម​គ្រោង​ទៅ​មើល​កុន​ជាមួយ​មិត្តភ័ក្ត្រ។ តែ​មិត្ត​ទាំងអស់​របស់​នាង​រវល់។ តើ​ពួកគេ​នឹង​រក​ពេល​ជួប​គ្នា​បាន​ទេ។ តើ​ពួកគេ​នឹង​ធ្វើ​យ៉ាងម៉េច?

XS
SM
MD
LG