ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

មេរៀនទី១៦៖ តើ​អ្នក​មកពី​ប្រទេស​ណា?


សេចក្តីសង្ខេប (Summary)៖ Anna interviews tourists on the National Mall in Washington, DC. She learns about where they are from and the languages they speak. អាណា (Anna) សម្ភាស​ទេសចរណ៍​ដែល​មក​ដើរ​លេង​នៅ​សួនNational Mall នៅក្នុង​រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន។ នាង​បាន​ដឹង​ថា ពួកគេ​មកពី​ប្រទេស​ណា និង​និយាយ​ភាសា​អ្វី៕

XS
SM
MD
LG