ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កម្រង​រូបភាព៖ ពលរដ្ឋ​អាមេរិកាំង​ប្រតិកម្ម​លើ​លទ្ធផល​បោះឆ្នោត​ឆ្នាំ​២០១៦

លោក ដូណាល់ ត្រាំ បេក្ខជន​ប្រធានាធិបតី​មក​ពី​គណបក្ស​សាធារណរដ្ឋ បាន​ក្លាយ​ជា​ប្រធានាធិបតី​អាមេរិក។ ហើយ​ពលរដ្ឋ​អាមេរិកាំង​ជា​ច្រើន​ប្រតិកម្ម​លើ​លទ្ធផល​បោះឆ្នោត​ឆ្នាំ​២០១៦៕
ផ្សេង​ទៀត

អ្នក​គាំទ្រ​លោក ដូណាល់ ត្រាំ ស្រែក​ហោរ​នៅពេល​ដែល​ពួកគេ​តាមដាន​លទ្ធផល​បោះឆ្នោត​នៅថ្ងៃទី​៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ នៅ​ទីក្រុង​ញូវយ៉ក។ 
1

អ្នក​គាំទ្រ​លោក ដូណាល់ ត្រាំ ស្រែក​ហោរ​នៅពេល​ដែល​ពួកគេ​តាមដាន​លទ្ធផល​បោះឆ្នោត​នៅថ្ងៃទី​៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ នៅ​ទីក្រុង​ញូវយ៉ក។ 

លោក ដូណាល់ ត្រាំ ថ្លែង​ទៅកាន់​អ្នក​គាំទ្រ​លោក នៅ​ទីក្រុង Manhattan នៃ​ក្រុងញូវយ៉ក នៅថ្ងៃទី​៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦។ 
2

លោក ដូណាល់ ត្រាំ ថ្លែង​ទៅកាន់​អ្នក​គាំទ្រ​លោក នៅ​ទីក្រុង Manhattan នៃ​ក្រុងញូវយ៉ក នៅថ្ងៃទី​៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦។ 

នាង Diana Caldon (ស្តាំ) ឱប​នាង Stephanie Smith ខណៈ​ដែល​ពួកគេ​អបអរ​សាទរ​គ្នា​នៅ​ទីស្នាក់ការ​គណបក្ស​សាធារណរដ្ឋ​នៅ​រដ្ឋ Nevada នៅ​ពេល​ដែល​លោក ដូណាល់ ត្រាំ ឈ្នះ​ការ​បោះឆ្នោត​ប្រធានាធិបតី នៅ​ទីក្រុង Las Vegas កាលពី​ថ្ងៃអង្គារ ទី៨ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦។ 
3

នាង Diana Caldon (ស្តាំ) ឱប​នាង Stephanie Smith ខណៈ​ដែល​ពួកគេ​អបអរ​សាទរ​គ្នា​នៅ​ទីស្នាក់ការ​គណបក្ស​សាធារណរដ្ឋ​នៅ​រដ្ឋ Nevada នៅ​ពេល​ដែល​លោក ដូណាល់ ត្រាំ ឈ្នះ​ការ​បោះឆ្នោត​ប្រធានាធិបតី នៅ​ទីក្រុង Las Vegas កាលពី​ថ្ងៃអង្គារ ទី៨ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦។ 

លោក Larry Coffey ឈរ​តាមដាន​លទ្ធផល​បោះឆ្នោត​ប្រធានាធិបតី ដែល​លោក​បាន​ពាក់​អាវ​ដែល​មាន​ស្លាក​គាំទ្រ​លោកស្រី ហ៊ីឡារី គ្លីនតុន បេក្ខជន​ប្រធានាធិបតី​មក​ពី​គណបក្ស​ប្រជាធិបតេយ្យ នៅទីក្រុង Las Vegas កាលពី​ថ្ងៃអង្គារ ទី៨ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦។ 
4

លោក Larry Coffey ឈរ​តាមដាន​លទ្ធផល​បោះឆ្នោត​ប្រធានាធិបតី ដែល​លោក​បាន​ពាក់​អាវ​ដែល​មាន​ស្លាក​គាំទ្រ​លោកស្រី ហ៊ីឡារី គ្លីនតុន បេក្ខជន​ប្រធានាធិបតី​មក​ពី​គណបក្ស​ប្រជាធិបតេយ្យ នៅទីក្រុង Las Vegas កាលពី​ថ្ងៃអង្គារ ទី៨ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦។ 

លោក ដូណាល់ ត្រាំ ដែល​ជា​បេក្ខជន​ប្រធានាធិបតី​មក​ពី​គណបក្ស​សាធារណរដ្ឋ​ដែល​ឈ្នះ​ឆ្នោត ឈរ​ក្បែរ​កូន​ប្រុស​របស់​លោក​ឈ្មោះ Barron (កណ្តាល) និង​ភរិយា​របស់​លោក​គឺ​លោកស្រី Melania នៅ​ទីក្រុង Manhattan នៃ​ក្រុង​ញូវយ៉ក កាលពី​ថ្ងៃទី៩ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦។
5

លោក ដូណាល់ ត្រាំ ដែល​ជា​បេក្ខជន​ប្រធានាធិបតី​មក​ពី​គណបក្ស​សាធារណរដ្ឋ​ដែល​ឈ្នះ​ឆ្នោត ឈរ​ក្បែរ​កូន​ប្រុស​របស់​លោក​ឈ្មោះ Barron (កណ្តាល) និង​ភរិយា​របស់​លោក​គឺ​លោកស្រី Melania នៅ​ទីក្រុង Manhattan នៃ​ក្រុង​ញូវយ៉ក កាលពី​ថ្ងៃទី៩ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦។

អ្នក​តាមដាន​លទ្ធផល​នៃ​ការ​បោះឆ្នោត​ នៅ​កន្លែង​ជួបជុំ​គ្នា​របស់​អ្នក​គាំទ្រ​លោកស្រី ហ៊ីឡារី គ្លីនតុន នៅ​មជ្ឈមណ្ឌល Jacob javits នៅ​ទីក្រុង​ញូវយ៉ក កាលពី​ថ្ងៃអង្គារ ទី៨ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦។
6

អ្នក​តាមដាន​លទ្ធផល​នៃ​ការ​បោះឆ្នោត​ នៅ​កន្លែង​ជួបជុំ​គ្នា​របស់​អ្នក​គាំទ្រ​លោកស្រី ហ៊ីឡារី គ្លីនតុន នៅ​មជ្ឈមណ្ឌល Jacob javits នៅ​ទីក្រុង​ញូវយ៉ក កាលពី​ថ្ងៃអង្គារ ទី៨ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦។

អ្នក​គាំទ្រ​លោក ដូណាល់ ត្រាំ បេក្ខជន​ប្រធានាធិបតី​មក​ពី​គណបក្ស​សាធារណរដ្ឋ ប្រតិកម្ម​នៅពេល​ដែល​ពួក​គេ​តាមដាន​លទ្ធផល​បោះឆ្នោត​នៅ​កន្លែង​ជួបជុំ​គ្នា​មួយ​របស់​អ្នក​គាំទ្រ​លោក ត្រាំ នៅ​ទីក្រុង​ញូវយ៉ក កាលពី​ថ្ងៃអង្គារ ទី៨ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៦។
7

អ្នក​គាំទ្រ​លោក ដូណាល់ ត្រាំ បេក្ខជន​ប្រធានាធិបតី​មក​ពី​គណបក្ស​សាធារណរដ្ឋ ប្រតិកម្ម​នៅពេល​ដែល​ពួក​គេ​តាមដាន​លទ្ធផល​បោះឆ្នោត​នៅ​កន្លែង​ជួបជុំ​គ្នា​មួយ​របស់​អ្នក​គាំទ្រ​លោក ត្រាំ នៅ​ទីក្រុង​ញូវយ៉ក កាលពី​ថ្ងៃអង្គារ ទី៨ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៦។

អ្នក​គាំទ្រ​លោកស្រី ហ៊ីឡារី គ្លីនតុន ម្នាក់​កំពុង​តាមដាន​លទ្ធផល​នៃ​ការ​បោះឆ្នោត​នៅ​កន្លែង​ជួបជុំ​គ្នា​មួយ​របស់​អ្នក​គាំទ្រ​លោកស្រី គ្លីនតុន នៅទីក្រុង Manhattan នៃ​ក្រុង​ញូវយ៉ក កាលពី​ថ្ងៃអង្គារ ទី៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦។
8

អ្នក​គាំទ្រ​លោកស្រី ហ៊ីឡារី គ្លីនតុន ម្នាក់​កំពុង​តាមដាន​លទ្ធផល​នៃ​ការ​បោះឆ្នោត​នៅ​កន្លែង​ជួបជុំ​គ្នា​មួយ​របស់​អ្នក​គាំទ្រ​លោកស្រី គ្លីនតុន នៅទីក្រុង Manhattan នៃ​ក្រុង​ញូវយ៉ក កាលពី​ថ្ងៃអង្គារ ទី៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦។

អ្នក​គាំទ្រ​តាមដាន​លទ្ធផល​បោះឆ្នោត​នៅ​កន្លែង​ជួបជុំ​គ្នា​មួយ​របស់​អ្នក​គាំទ្រ​លោកស្រី ហ៊ីឡារី គ្លីនតុន នៅ​មជ្ឈមណ្ឌល Jacob Javits នៅ​ទីក្រុង​ញូវយ៉ក កាលពី​ថ្ងៃអង្គារ ទី៨ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦។ 
9

អ្នក​គាំទ្រ​តាមដាន​លទ្ធផល​បោះឆ្នោត​នៅ​កន្លែង​ជួបជុំ​គ្នា​មួយ​របស់​អ្នក​គាំទ្រ​លោកស្រី ហ៊ីឡារី គ្លីនតុន នៅ​មជ្ឈមណ្ឌល Jacob Javits នៅ​ទីក្រុង​ញូវយ៉ក កាលពី​ថ្ងៃអង្គារ ទី៨ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦។ 

អ្នក​គាំទ្រ​តាមដាន​លទ្ធផល​បោះឆ្នោត​នៅ​កន្លែង​ជួបជុំ​គ្នា​មួយ​របស់​អ្នក​គាំទ្រ​លោកស្រី ហ៊ីឡារី គ្លីនតុន នៅ​មជ្ឈមណ្ឌល Jacob Javits នៅ​ទីក្រុង​ញូវយ៉ក កាលពី​ថ្ងៃអង្គារ ទី៨ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦។ 
10

អ្នក​គាំទ្រ​តាមដាន​លទ្ធផល​បោះឆ្នោត​នៅ​កន្លែង​ជួបជុំ​គ្នា​មួយ​របស់​អ្នក​គាំទ្រ​លោកស្រី ហ៊ីឡារី គ្លីនតុន នៅ​មជ្ឈមណ្ឌល Jacob Javits នៅ​ទីក្រុង​ញូវយ៉ក កាលពី​ថ្ងៃអង្គារ ទី៨ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦។ 

អ្នក​គាំទ្រ​លោក ដូណាល់ ត្រាំ ម្នាក់​តាមដាន​លទ្ធផល​នៃ​ការ​បោះឆ្នោត​នៅ​កន្លែង​ជួបជុំ​គ្នា​មួយ​របស់​អ្នក​គាំទ្រ​លោក ត្រាំ នៅទីក្រុង Manhattan នៃ​ក្រុង​ញូវយ៉ក កាលពី​ថ្ងៃអង្គារ ទី៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៦។
11

អ្នក​គាំទ្រ​លោក ដូណាល់ ត្រាំ ម្នាក់​តាមដាន​លទ្ធផល​នៃ​ការ​បោះឆ្នោត​នៅ​កន្លែង​ជួបជុំ​គ្នា​មួយ​របស់​អ្នក​គាំទ្រ​លោក ត្រាំ នៅទីក្រុង Manhattan នៃ​ក្រុង​ញូវយ៉ក កាលពី​ថ្ងៃអង្គារ ទី៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៦។

អ្នក​គាំទ្រ​លោក ដូណាល់ ត្រាំ ម្នាក់​តាមដាន​លទ្ធផល​នៃ​ការ​បោះឆ្នោត​នៅ​កន្លែង​ជួបជុំ​គ្នា​មួយ​របស់​អ្នក​គាំទ្រ​លោក ត្រាំ នៅទីក្រុង Manhattan នៃ​ក្រុង​ញូវយ៉ក កាលពី​ថ្ងៃអង្គារ ទី៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៦។
12

អ្នក​គាំទ្រ​លោក ដូណាល់ ត្រាំ ម្នាក់​តាមដាន​លទ្ធផល​នៃ​ការ​បោះឆ្នោត​នៅ​កន្លែង​ជួបជុំ​គ្នា​មួយ​របស់​អ្នក​គាំទ្រ​លោក ត្រាំ នៅទីក្រុង Manhattan នៃ​ក្រុង​ញូវយ៉ក កាលពី​ថ្ងៃអង្គារ ទី៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៦។

លោក Marco Rubio សមាជិក​ព្រឹទ្ធសភា​មក​ពី​គណបក្ស​សាធារណរដ្ឋ​ប្រចាំ​រដ្ឋ Florida ញញឹម​ដាក់​ក្រុម​គ្រួសារ​របស់​លោក ​បន្ទាប់​ពី​លោក​បាន​ឈ្នះ​ឆ្នោត​ជាប់​អាណត្តិ​ទី២ ដោយ​ឈ្នះ​ដៃគូ​ប្រកួត​របស់​លោក​គឺ​លោក Patrick Murphy នៅ​ថ្ងៃ​អង្គារ ទី៨ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៦។
13

លោក Marco Rubio សមាជិក​ព្រឹទ្ធសភា​មក​ពី​គណបក្ស​សាធារណរដ្ឋ​ប្រចាំ​រដ្ឋ Florida ញញឹម​ដាក់​ក្រុម​គ្រួសារ​របស់​លោក ​បន្ទាប់​ពី​លោក​បាន​ឈ្នះ​ឆ្នោត​ជាប់​អាណត្តិ​ទី២ ដោយ​ឈ្នះ​ដៃគូ​ប្រកួត​របស់​លោក​គឺ​លោក Patrick Murphy នៅ​ថ្ងៃ​អង្គារ ទី៨ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៦។

លោក Matt Sanborn អ្នក​រស់នៅ​រដ្ឋ New Hampshire ដែល​ជា​និស្សិត​មហាវិទ្យាល័យ Boston និង​ជា​អ្នក​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត​ធ្វើយុទ្ធនាការ​ឲ្យ​លោកស្រី ហ៊ីឡារី គ្លីនតុន និង​ឲ្យ​បេក្ខជន​ព្រឹទ្ធសភា​មក​ពី​គណបក្ស​ប្រជាធិបតេយ្យ​សម្រាប់​រដ្ឋ​ New Hampshire លោកស្រី Maggie Hassan លើក​ដៃ​គង​ក្បាល នៅពេល​ដែល​លោក​តាមដាន​លទ្ធផល​បោះឆ្នោត​នៅ​កន្លែង​ជួបជុំ​គ្នា​មួយ​របស់​អ្នក​គាំទ្រ​គណបក្ស​ប្រជាធិបតេយ្យ នៅ​ទីក្រុង Manchester រដ្ឋ New Hampshire កាលពី​ថ្ងៃអង្គារ ទី៨ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦។
14

លោក Matt Sanborn អ្នក​រស់នៅ​រដ្ឋ New Hampshire ដែល​ជា​និស្សិត​មហាវិទ្យាល័យ Boston និង​ជា​អ្នក​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត​ធ្វើយុទ្ធនាការ​ឲ្យ​លោកស្រី ហ៊ីឡារី គ្លីនតុន និង​ឲ្យ​បេក្ខជន​ព្រឹទ្ធសភា​មក​ពី​គណបក្ស​ប្រជាធិបតេយ្យ​សម្រាប់​រដ្ឋ​ New Hampshire លោកស្រី Maggie Hassan លើក​ដៃ​គង​ក្បាល នៅពេល​ដែល​លោក​តាមដាន​លទ្ធផល​បោះឆ្នោត​នៅ​កន្លែង​ជួបជុំ​គ្នា​មួយ​របស់​អ្នក​គាំទ្រ​គណបក្ស​ប្រជាធិបតេយ្យ នៅ​ទីក្រុង Manchester រដ្ឋ New Hampshire កាលពី​ថ្ងៃអង្គារ ទី៨ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦។

លោក Khaled Nasr មក​ពី​ទីក្រុង Boston អង្គុយ​ខ្ទប់មុខ​ដោយ​រុំ​ខ្លួន​នឹង​ទង់ជាតិ​អាមេរិក នៅពេល​ដែល​លោក​តាមដាន​លទ្ធផល​បោះឆ្នោត​នៅ​តាម​កញ្ចក់​ទូរទស្សន៍ ដែល​ចាក់ផ្សាយ​នៅ​កន្លែង​ជួបជុំ​គ្នា​មួយ​របស់​អ្នក​គាំទ្រ​គណបក្ស​ប្រជាធិបតេយ្យ​នៅ​សង្កាត់ Dallas កាលពី​ថ្ងៃអង្គារ ទី៨ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦។
15

លោក Khaled Nasr មក​ពី​ទីក្រុង Boston អង្គុយ​ខ្ទប់មុខ​ដោយ​រុំ​ខ្លួន​នឹង​ទង់ជាតិ​អាមេរិក នៅពេល​ដែល​លោក​តាមដាន​លទ្ធផល​បោះឆ្នោត​នៅ​តាម​កញ្ចក់​ទូរទស្សន៍ ដែល​ចាក់ផ្សាយ​នៅ​កន្លែង​ជួបជុំ​គ្នា​មួយ​របស់​អ្នក​គាំទ្រ​គណបក្ស​ប្រជាធិបតេយ្យ​នៅ​សង្កាត់ Dallas កាលពី​ថ្ងៃអង្គារ ទី៨ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦។

អ្នក​ស្រី Hany Alexander ទ្រហោរយំ​នៅពេល​ដែល​អ្នកស្រី​កំពុង​តាមដាន​លទ្ធផល​បោះឆ្នោត​នៅ​តំបន់ Times Square នៃ​ទីក្រុង​ញូវយ៉ក កាលពី​ថ្ងៃអង្គារ ទី៨ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៦។
16

អ្នក​ស្រី Hany Alexander ទ្រហោរយំ​នៅពេល​ដែល​អ្នកស្រី​កំពុង​តាមដាន​លទ្ធផល​បោះឆ្នោត​នៅ​តំបន់ Times Square នៃ​ទីក្រុង​ញូវយ៉ក កាលពី​ថ្ងៃអង្គារ ទី៨ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៦។

XS
SM
MD
LG