ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី

សេចក្តីសង្ខេប (Summary)៖ Anna is feeling homesick. Marsha helps her by listening to her talk about her family. អាណា (Anna) មាន​អារម្មណ៍​ថា នឹក​ផ្ទះ។ ម៉ាស្ហា (Marsha) ជួយ Anna តាម​រយៈ​ការស្តាប់​ការរៀបរាប់​របស់ Anna អំពី​គ្រួសារ​របស់​នាង៕

XS
SM
MD
LG