ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី

សេចក្តីសង្ខេប (Summary)៖ Anna wants to know about the weather in Washington, D.C. She asks her phone. The phone tells her about the weather - but is the phone right? អាណា (Anna) ចង់​ដឹង​អំពី​អាកាសធាតុ​នៅ​រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន។ នាង សួរ​ទៅ​ទូរស័ព្ទ​របស់​នាង។ ទូរស័ព្ទ​បាន​ឆ្លើយ​ប្រាប់​នាង​អំពី​អាកាសធាតុ ក៏ប៉ុន្តែ តើ​ទូរស័ព្ទ​ឆ្លើយ​ត្រូវ​ដែរ​ឬ​ទេ?

XS
SM
MD
LG