ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កម្រងរូបភាព៖ «តុលាការ​សម្រេចបន្ត​ឃុំ​ខ្លួន​សកម្មជន​បឹងកក់​ចំនួន​​២រូប ទាក់​ទង​នឹង​យុទ្ធនាការ​ថ្ងៃច័ន្ទ​ពណ៌​ខ្មៅ»

តុលាការសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ បានបញ្ជូនជ័យលាភីរង្វាន់ភាពជាអ្នកដឹកនាំពិភពលោករបស់អង្គការ Vital Voices គឺលោកស្រី ទេព វន្នី និងសកម្មជនដីធ្លីក្នុងតំបន់បឹងកក់ម្នាក់ទៀតគឺអ្នកស្រី បូវ សោភា ទៅឃុំខ្លួននៅមណ្ឌលកែប្រែទីពីរនៅក្នុងខណ្ឌដង្កោ បន្ទាប់ពីតុលាការបានសម្រេចចោទប្រកាន់អ្នកទាំងពីរពីបទ«ញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទមជ្ឈឹម និងបទឧក្រិដ្ឋជាអាទ៌» តាមមាត្រា៤៩៤ និង៤៩៥នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌ។
ផ្សេង​ទៀត

អ្នកស្រី​បូវ សោភា សកមុ្មជន​សហគមន៍​បឹងកក់តុលាការ​បញ្ជូនទៅ​ឃុំ​ខ្លួន​ក្រោយ​ពេល​សាកសួរ​ដោយសាលាដំបូង​រាជធានី​ភ្នំពេញនៅ​ថ្ងៃ​ពុធ ទី​១៧ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៦។ អ្នកស្រី​បូវ​ សោភា​ ​ត្រូវចាប់ខ្លួន​ខណៈពេល​ធ្វើយុទ្ធនាការ«​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​ពណ៌ខ្មៅ» កាលពី​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ ទី​១៥ ខែ​សីហាកន្លងទៅ​នេះ។ ​(ឡេង​ ឡែន/VOA)
1

អ្នកស្រី​បូវ សោភា សកមុ្មជន​សហគមន៍​បឹងកក់តុលាការ​បញ្ជូនទៅ​ឃុំ​ខ្លួន​ក្រោយ​ពេល​សាកសួរ​ដោយសាលាដំបូង​រាជធានី​ភ្នំពេញនៅ​ថ្ងៃ​ពុធ ទី​១៧ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៦។ អ្នកស្រី​បូវ​ សោភា​ ​ត្រូវចាប់ខ្លួន​ខណៈពេល​ធ្វើយុទ្ធនាការ«​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​ពណ៌ខ្មៅ» កាលពី​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ ទី​១៥ ខែ​សីហាកន្លងទៅ​នេះ។ ​(ឡេង​ ឡែន/VOA)

អ្នកតំណាងសហគមន៍​​បឹងកក់​​តវ៉ាទាមទារ​ឲ្យដោះលែង​អ្នកស្រី​បូវ​ សោភា​ ​នៅ​មុខ​សាលាដំបូង​រាជធានី​ភ្នំពេញ ក្រោយ​ពេល​សាកសួរ​ដោយសាលាដំបូង​រាជធានី​ភ្នំពេញនៅ​ថ្ងៃ​ពុធ ទី​១៧ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៦។ ​អ្នកតំណាងសហគមន៍​​បឹងកក់​ចំនួន​ពីរ​រូប​ត្រូវចាប់ខ្លួន​ ខណៈពេល​ធ្វើយុទ្ធនាការ​«​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​ពណ៌ខ្មៅ» កាលពី​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ ទី​១៥ ខែ​សីហាកន្លងទៅ​នេះ។ (ឡេង​ ឡែន/VOA)
2

អ្នកតំណាងសហគមន៍​​បឹងកក់​​តវ៉ាទាមទារ​ឲ្យដោះលែង​អ្នកស្រី​បូវ​ សោភា​ ​នៅ​មុខ​សាលាដំបូង​រាជធានី​ភ្នំពេញ ក្រោយ​ពេល​សាកសួរ​ដោយសាលាដំបូង​រាជធានី​ភ្នំពេញនៅ​ថ្ងៃ​ពុធ ទី​១៧ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៦។ ​អ្នកតំណាងសហគមន៍​​បឹងកក់​ចំនួន​ពីរ​រូប​ត្រូវចាប់ខ្លួន​ ខណៈពេល​ធ្វើយុទ្ធនាការ​«​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​ពណ៌ខ្មៅ» កាលពី​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ ទី​១៥ ខែ​សីហាកន្លងទៅ​នេះ។ (ឡេង​ ឡែន/VOA)

អ្នកតំណាងសហគមន៍​​បឹងកក់​​តវ៉ាទាមទារ​ឲ្យដោះលែង​អ្នកស្រី​បូវ​ សោភា​ ​នៅ​មុខ​សាលាដំបូង​រាជធានី​ភ្នំពេញ ក្រោយ​ពេល​សាកសួរ​ដោយសាលាដំបូង​រាជធានី​ភ្នំពេញនៅ​ថ្ងៃ​ពុធ ទី​១៧ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៦។ ​អ្នកតំណាងសហគមន៍​​បឹងកក់​ចំនួន​ពីរ​រូប​ត្រូវចាប់ខ្លួន​ ខណៈពេល​ធ្វើយុទ្ធនាការ​«​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​ពណ៌ខ្មៅ» កាលពី​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ ទី​១៥ ខែ​សីហាកន្លងទៅ​នេះ។ (ឡេង​ ឡែន/VOA)
3

អ្នកតំណាងសហគមន៍​​បឹងកក់​​តវ៉ាទាមទារ​ឲ្យដោះលែង​អ្នកស្រី​បូវ​ សោភា​ ​នៅ​មុខ​សាលាដំបូង​រាជធានី​ភ្នំពេញ ក្រោយ​ពេល​សាកសួរ​ដោយសាលាដំបូង​រាជធានី​ភ្នំពេញនៅ​ថ្ងៃ​ពុធ ទី​១៧ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៦។ ​អ្នកតំណាងសហគមន៍​​បឹងកក់​ចំនួន​ពីរ​រូប​ត្រូវចាប់ខ្លួន​ ខណៈពេល​ធ្វើយុទ្ធនាការ​«​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​ពណ៌ខ្មៅ» កាលពី​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ ទី​១៥ ខែ​សីហាកន្លងទៅ​នេះ។ (ឡេង​ ឡែន/VOA)

សកម្មជនសហគមន៍​បឹងកក់ដួលសន្លប់ ​ខណៈពេល​ដែល​តវ៉ាទាមទារ​ឲ្យដោះលែង​អ្នកស្រី​បូវ​ សោភា​ ​នៅ​មុខ​សាលាដំបូង​រាជធានី​ភ្នំពេញ ក្រោយ​ពេល​សាកសួរ​ដោយសាលាដំបូង​រាជធានី​ភ្នំពេញនៅ​ថ្ងៃ​ពុធ ទី​១៧ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៦។​ អ្នកតំណាងសហគមន៍​​បឹងកក់​ចំនួន​ពីរ​រូប​ត្រូវចាប់ខ្លួន ​ខណៈពេល​ធ្វើយុទ្ធនាការ​«​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​ពណ៌ខ្មៅ» កាលពី​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ ទី​១៥ ខែ​សីហាកន្លងទៅ​នេះ។ (ឡេង ឡែន/VOA)
4

សកម្មជនសហគមន៍​បឹងកក់ដួលសន្លប់ ​ខណៈពេល​ដែល​តវ៉ាទាមទារ​ឲ្យដោះលែង​អ្នកស្រី​បូវ​ សោភា​ ​នៅ​មុខ​សាលាដំបូង​រាជធានី​ភ្នំពេញ ក្រោយ​ពេល​សាកសួរ​ដោយសាលាដំបូង​រាជធានី​ភ្នំពេញនៅ​ថ្ងៃ​ពុធ ទី​១៧ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៦។​ អ្នកតំណាងសហគមន៍​​បឹងកក់​ចំនួន​ពីរ​រូប​ត្រូវចាប់ខ្លួន ​ខណៈពេល​ធ្វើយុទ្ធនាការ​«​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​ពណ៌ខ្មៅ» កាលពី​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ ទី​១៥ ខែ​សីហាកន្លងទៅ​នេះ។ (ឡេង ឡែន/VOA)

អ្នកស្រី​ទេព វន្នី ​អ្នកតំណាងសហគមន៍​​បឹងកក់ ​​បក់ដៃ​ពី​បង្អួច​តុលាការ​ដំបូង​ខណៈពេលដែល​អ្នកស្រី​ត្រូវ​តុលាការ​សាកសួរ​អំពី​ការធ្វើ​យុទ្ធនាការ​«​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​ពណ៌ខ្មៅ» ដោយសាលាដំបូង​រាជធានី​ភ្នំពេញនៅ​ថ្ងៃ​ពុធ ទី​១៧ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៦។ ​អ្នកតំណាងសហគមន៍​​បឹងកក់​ចំនួន​ពីរ​រូប​ត្រូវចាប់ខ្លួន​ ខណៈពេល​ធ្វើយុទ្ធនាការ​«ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​ពណ៌ខ្មៅ» កាលពី​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ ទី​១៥ ខែ​សីហាកន្លងទៅ​នេះ។ (ឡេង​ ឡែន/VOA) 
5

អ្នកស្រី​ទេព វន្នី ​អ្នកតំណាងសហគមន៍​​បឹងកក់ ​​បក់ដៃ​ពី​បង្អួច​តុលាការ​ដំបូង​ខណៈពេលដែល​អ្នកស្រី​ត្រូវ​តុលាការ​សាកសួរ​អំពី​ការធ្វើ​យុទ្ធនាការ​«​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​ពណ៌ខ្មៅ» ដោយសាលាដំបូង​រាជធានី​ភ្នំពេញនៅ​ថ្ងៃ​ពុធ ទី​១៧ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៦។ ​អ្នកតំណាងសហគមន៍​​បឹងកក់​ចំនួន​ពីរ​រូប​ត្រូវចាប់ខ្លួន​ ខណៈពេល​ធ្វើយុទ្ធនាការ​«ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​ពណ៌ខ្មៅ» កាលពី​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ ទី​១៥ ខែ​សីហាកន្លងទៅ​នេះ។ (ឡេង​ ឡែន/VOA) 

អ្នកស្រី​ង៉ែត ឃុន សកម្មជនសហគមន៍​បឹងកក់ ត្រូវ​ក្រុមសមត្ថកិច្ច​ចាប់​ឲ្យ​នៅ​មួយកន្លែង​ ខណៈពេល​ដែល​តវ៉ាទាមទារ​ឲ្យដោះលែង​អ្នកស្រី​បូវ​ សោភា​ ​នៅ​មុខ​សាលាតំបូង​រាជធានី​ភ្នំពេញក្រោយ​ពេល​សាកសួរ​ដោយសាលាដំបូង​រាជធានី​ភ្នំពេញនៅ​ថ្ងៃ​ពុធ ទី​១៧ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៦។​ អ្នកតំណាងសហគមន៍​​បឹងកក់​ចំនួន​ពីរ​រូប​ត្រូវចាប់ខ្លួន​ ខណៈពេល​ធ្វើយុទ្ធនាការ​«​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​ពណ៌ខ្មៅ» កាលពី​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ ទី​១៥ ខែ​សីហាកន្លងទៅ​នេះ។ (ឡេង​ ឡែន/VOA)
6

អ្នកស្រី​ង៉ែត ឃុន សកម្មជនសហគមន៍​បឹងកក់ ត្រូវ​ក្រុមសមត្ថកិច្ច​ចាប់​ឲ្យ​នៅ​មួយកន្លែង​ ខណៈពេល​ដែល​តវ៉ាទាមទារ​ឲ្យដោះលែង​អ្នកស្រី​បូវ​ សោភា​ ​នៅ​មុខ​សាលាតំបូង​រាជធានី​ភ្នំពេញក្រោយ​ពេល​សាកសួរ​ដោយសាលាដំបូង​រាជធានី​ភ្នំពេញនៅ​ថ្ងៃ​ពុធ ទី​១៧ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៦។​ អ្នកតំណាងសហគមន៍​​បឹងកក់​ចំនួន​ពីរ​រូប​ត្រូវចាប់ខ្លួន​ ខណៈពេល​ធ្វើយុទ្ធនាការ​«​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​ពណ៌ខ្មៅ» កាលពី​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ ទី​១៥ ខែ​សីហាកន្លងទៅ​នេះ។ (ឡេង​ ឡែន/VOA)

XS
SM
MD
LG