ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី

ព្រឹត្តិការណ៍​នៃ​ការ​ថ្លែង​សុន្ទរកថា​ស្តីពី​ស្ថានភាព​ប្រទេស​របស់​ប្រធានា​ធិបតី​អាមេរិក

រដ្ឋធម្មញ្ញ​របស់​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​តម្រូវ​ឲ្យ​ប្រធានា​ធិបតី​«‍ថ្លែង​សន្ទុរកថា​ស្តី​ពី​ស្ថានភាព​ប្រទេស​ជាតិ​ជា​ប្រចាំ ដោយ​ផ្តល់​ជា​ព័ត៌មាន​ទៅកាន់​រដ្ឋ​សភា ហើយ​ណែនាំ​ជា​វិធានការ​ផ្សេងៗ​ដើម្បី​ឲ្យ​សភា​ពិចារណា»​លើ​បញ្ហា​ប្រទេស​ជាតិ។ សុន្ទរកថា​ស្តី​ពី​ស្ថានភាព​ប្រទេស​ជាតិ​របស់​ប្រធានា​ធិបតី​អាមេរិក​លើក​ដំបូង​បង្អស់​ត្រូវបាន​ធ្វើ​ឡើង​ដោយ​អតីត​ប្រធានាធិបតី​លោក George Washington កាល​ពី​ថ្ងៃទី​៨ ខែ​មករា ឆ្នាំ​១៧៩០។ សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០១៦​នេះ លោក​ប្រធានា​ធិបតី បារ៉ាក់ អូបាម៉ា នឹង​ថ្លែង​សុន្ទរកថា​ស្តី​ពី​ស្ថានភាព​ប្រទេស​ជាតិ នៅ​វិមាន​រដ្ឋ​សភា នៅ​រដ្ឋ​ធានី​វ៉ាស៊ីនតោន នៅ​ថ្ងៃ​អង្គារ ទី១២ ខែ​មករា នៅ​វេលា​ម៉ោង​៩យប់៕

រដ្ឋធម្មញ្ញ​របស់​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​តម្រូវ​ឲ្យ​ប្រធានា​ធិបតី​«‍ថ្លែង​សន្ទុរកថា​ស្តី​ពី​ស្ថានភាព​ប្រទេស​ជាតិ​ជា​ប្រចាំ ដោយ​ផ្តល់​ជា​ព័ត៌មាន​ទៅកាន់​រដ្ឋ​សភា ហើយ​ណែនាំ​ជា​វិធានការ​ផ្សេងៗ​ដើម្បី​ឲ្យ​សភា​ពិចារណា»​លើ​បញ្ហា​ប្រទេស​ជាតិ។ សុន្ទរកថា​ស្តី​ពី​ស្ថានភាព​ប្រទេស​ជាតិ​របស់​ប្រធានា​ធិបតី​អាមេរិក​លើក​ដំបូង​បង្អស់​ត្រូវបាន​ធ្វើ​ឡើង​ដោយ​អតីត​ប្រធានាធិបតី​លោក George Washington កាល​ពី​ថ្ងៃទី​៨ ខែ​មករា ឆ្នាំ​១៧៩០។ សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០១៦​នេះ លោក​ប្រធានា​ធិបតី បារ៉ាក់ អូបាម៉ា នឹង​ថ្លែង​សុន្ទរកថា​ស្តី​ពី​ស្ថានភាព​ប្រទេស​ជាតិ នៅ​វិមាន​រដ្ឋ​សភា នៅ​រដ្ឋ​ធានី​វ៉ាស៊ីនតោន នៅ​ថ្ងៃ​អង្គារ ទី១២ ខែ​មករា នៅ​វេលា​ម៉ោង​៩យប់៕

XS
SM
MD
LG