ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កម្រង​រូបថត​របស់​អ្នក​និពន្ធ​សៀវភៅ​‍ដែល​មាន​ចំណង​ជើង​ថា​«‍អ្វី​ដែល​ខ្ញុំ​បាន​ឮ​គឺ​ទុក្ខ​ព្រួយ​របស់​ខ្ញុំ»

អ្នក​និពន្ធ​សៀវភៅ​«‍អ្វី​ដែល​ខ្ញុំ​បាន​ឮ​គឺ​ទុក្ខ​ព្រួយ​របស់​ខ្ញុំ‍»​គឺជា​អ្នក​រួច​រស់រាន​មាន​ជីវិត​ពី​របប​ប្រល័យ​ពូជ​សាសន៍​ខ្មែរ​ក្រហម។ អ្នកស្រី លី សំបូរ បាន​ភៀស​ខ្លួន​មក​រស់នៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក ក្រោយ​ពី​បាន​រស់នៅ​ក្នុង​ជំរុំ​ជន​ភៀស​ខ្លួន ខាវ អ៊ីដាង កាល​ពី​ដើម​ទសវត្សរ៍​ឆ្នាំ​១៩៨០។ សៀវភៅ​របស់​អ្នកស្រី​ត្រូវបាន​និពន្ធ​ឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង​ដើម្បី​ឲ្យ​ក្មេង​ជំនាន់​ក្រោយ​ស្វែង​យល់​ពី​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ខ្មែរ និង​ដើម្បី​រំឭក​គុណូបក្ការៈ​របស់​ម្តាយ​របស់​អ្នកស្រី៕
ផ្សេង​ទៀត

អ្នកស្រី លី សំបូរ កាល​ពី​កុមារភាព​រស់នៅ​ជំរុំ ខាវ អ៊ីដាង ព្រំដែន​ខ្មែរ​ថៃ កាល​ពី​ដើម​ទសវត្សរ៍​ឆ្នាំ​១៩៨០។ (រូបថត​ផ្តល់​ឲ្យ)
1

អ្នកស្រី លី សំបូរ កាល​ពី​កុមារភាព​រស់នៅ​ជំរុំ ខាវ អ៊ីដាង ព្រំដែន​ខ្មែរ​ថៃ កាល​ពី​ដើម​ទសវត្សរ៍​ឆ្នាំ​១៩៨០។ (រូបថត​ផ្តល់​ឲ្យ)

អ្នក​ស្រី លី សំបូរ កាល​ពី​កុមារភាព​ធ្វើ​ការ​ជា​អ្នក​បក​ប្រែ​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត​ឲ្យ​អង្គការ World Vision នៅ​ជំរុំ​ជន​ភៀស​ខ្លួន ខាវ អ៊ីដាង ព្រំដែន​ខ្មែរ​ថៃ កាល​ពី​ដើម​ទសវត្សរ៍​ឆ្នាំ​១៩៨០។ (រូប​ថត​ផ្តល់​ឲ្យ) 
2

អ្នក​ស្រី លី សំបូរ កាល​ពី​កុមារភាព​ធ្វើ​ការ​ជា​អ្នក​បក​ប្រែ​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត​ឲ្យ​អង្គការ World Vision នៅ​ជំរុំ​ជន​ភៀស​ខ្លួន ខាវ អ៊ីដាង ព្រំដែន​ខ្មែរ​ថៃ កាល​ពី​ដើម​ទសវត្សរ៍​ឆ្នាំ​១៩៨០។ (រូប​ថត​ផ្តល់​ឲ្យ) 

រូបថត​អនុស្សាវរីយ៍​របស់​អ្នក​ស្រី លី សំបូរ ជាមួយ​នឹង​ក្មេងៗ​រស់នៅ​ក្នុង​ជំរុំ​ជន​ភៀស​ខ្លួន ខាវ អ៊ីដាង កាល​ពី​ដើម​ទសវត្សរ៍​ឆ្នាំ​១៩៨០។ (រូប​ថត​ផ្តល់​ឲ្យ)
3

រូបថត​អនុស្សាវរីយ៍​របស់​អ្នក​ស្រី លី សំបូរ ជាមួយ​នឹង​ក្មេងៗ​រស់នៅ​ក្នុង​ជំរុំ​ជន​ភៀស​ខ្លួន ខាវ អ៊ីដាង កាល​ពី​ដើម​ទសវត្សរ៍​ឆ្នាំ​១៩៨០។ (រូប​ថត​ផ្តល់​ឲ្យ)

អ្នក​ស្រី លី សំបូរ បាន​ចូលរួម​ក្នុង​កម្មវិធី​តាំង​ពិព័រណ៍​សៀវភៅ​ជា​សាធារណៈ​នៅ​សួន​ប្រវត្តិសាស្ត្រ Peralta Hacienda នៅ​ទីក្រុង Oakland រដ្ឋ​កាលីហ្វ័រញ៉ា សហរដ្ឋ​អាមេរិក។ (រូបថត​ផ្តល់​ឲ្យ)
4

អ្នក​ស្រី លី សំបូរ បាន​ចូលរួម​ក្នុង​កម្មវិធី​តាំង​ពិព័រណ៍​សៀវភៅ​ជា​សាធារណៈ​នៅ​សួន​ប្រវត្តិសាស្ត្រ Peralta Hacienda នៅ​ទីក្រុង Oakland រដ្ឋ​កាលីហ្វ័រញ៉ា សហរដ្ឋ​អាមេរិក។ (រូបថត​ផ្តល់​ឲ្យ)

អ្នក​ស្រី លី សំបូរ ថត​រូប​ជាមួយ​នឹង​ម្តាយ​របស់​អ្នកស្រី​នៅ​ក្នុង​ពេល​ដាក់​បង្ហាញ​សៀវភៅ​របស់​អ្នក​ស្រី ដែល​មាន​ចំណង​ជើង​ថា​«‍អ្វី​ដែល​ខ្ញុំ​បាន​ឮ គឺ​ទុក្ខ​ព្រួយ​របស់​ខ្ញុំ»​នៅ​ទីក្រុង Oakland រដ្ឋ​កាលីហ្វ័រញ៉ា សហរដ្ឋ​អាមេរិក។ (រូបថត​ផ្តល់​ឲ្យ)
5

អ្នក​ស្រី លី សំបូរ ថត​រូប​ជាមួយ​នឹង​ម្តាយ​របស់​អ្នកស្រី​នៅ​ក្នុង​ពេល​ដាក់​បង្ហាញ​សៀវភៅ​របស់​អ្នក​ស្រី ដែល​មាន​ចំណង​ជើង​ថា​«‍អ្វី​ដែល​ខ្ញុំ​បាន​ឮ គឺ​ទុក្ខ​ព្រួយ​របស់​ខ្ញុំ»​នៅ​ទីក្រុង Oakland រដ្ឋ​កាលីហ្វ័រញ៉ា សហរដ្ឋ​អាមេរិក។ (រូបថត​ផ្តល់​ឲ្យ)

XS
SM
MD
LG