ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

សកម្មជន​​ហុងកុង​ប្តេជ្ញា​វិល​ត្រលប់​មកវិញ​ ខណៈដែល​បាតុកម្ម​ត្រូវប្រកាស​បញ្ចប់


បាតុករ​កោះ​ហុងកុង​កាលពីថ្ងៃទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤ បាន​ប្តេជ្ញា​មិន​បញ្ឈ​ប់ការ​តស៊ូ​ដើម្បី​កំណែទម្រង់​លិទ្ធិ​ប្រជាធិបតេយ្យ​ ទោះ​បី​ជាពួក​គេ​ត្រៀម​នឹង​ចាក​ចេញ​ពី​ជំរុំ​ដែលពួកគេ​ស្ថិត​នៅ​អស់រយៈពេល​ជាង​ពីរ​ខែមក​នេះ។
ផ្សេង​ទៀត

90-year-old Mr. Wong and 79-year-old Mr. Ng are among the last group of occupiers at Causeway Bay, Hong Kong, Dec. 15, 2014. (Iris Tong/VOA)
1

90-year-old Mr. Wong and 79-year-old Mr. Ng are among the last group of occupiers at Causeway Bay, Hong Kong, Dec. 15, 2014. (Iris Tong/VOA)

Mr. Wang from Beijing gets arrested again, Hong Kong, Dec. 15, 2014. (Iris Tong/VOA)
2

Mr. Wang from Beijing gets arrested again, Hong Kong, Dec. 15, 2014. (Iris Tong/VOA)

Hong Kong occupiers hug before being arrested, Hong Kong, Dec. 15, 2014. (Iris Tong/VOA)
3

Hong Kong occupiers hug before being arrested, Hong Kong, Dec. 15, 2014. (Iris Tong/VOA)

Activists at Causeway Bay remain in the occupied area until the last possible minute, Hong Kong, Dec. 15, 2014. (Iris Tong/VOA)
4

Activists at Causeway Bay remain in the occupied area until the last possible minute, Hong Kong, Dec. 15, 2014. (Iris Tong/VOA)

Mr. Wong stands up to be arrested, Hong Kong, Dec. 15, 2014. (Iris Tong/VOA)
5

Mr. Wong stands up to be arrested, Hong Kong, Dec. 15, 2014. (Iris Tong/VOA)

A man jumps in front of a pro-democracy artwork at the Occupy Central protest site in the Admiralty district of Hong Kong, Dec. 10, 2014.
6

A man jumps in front of a pro-democracy artwork at the Occupy Central protest site in the Admiralty district of Hong Kong, Dec. 10, 2014.

Pro-democracy protesters remove their supplies from outside the government headquarters at the Admiralty district in Hong Kong, Dec. 10, 2014.
7

Pro-democracy protesters remove their supplies from outside the government headquarters at the Admiralty district in Hong Kong, Dec. 10, 2014.

Pro-democracy protesters transport supplies outside the government headquarters in the Admiralty district of Hong Kong, Dec. 10, 2014.
8

Pro-democracy protesters transport supplies outside the government headquarters in the Admiralty district of Hong Kong, Dec. 10, 2014.

A giant slogan on a flyover in Admiralty, central district of Hong Kong, says "We'll be back," Dec. 9, 2014. (Iris Tong/VOA)
9

A giant slogan on a flyover in Admiralty, central district of Hong Kong, says "We'll be back," Dec. 9, 2014. (Iris Tong/VOA)

Student leader Josh Wong says he doesn't want to see a tit-for-tat conflict between students and police when authorities clear protest sites in Hong Kong, Dec. 9, 2014. (Iris Tong/VOA)  
10

Student leader Josh Wong says he doesn't want to see a tit-for-tat conflict between students and police when authorities clear protest sites in Hong Kong, Dec. 9, 2014. (Iris Tong/VOA)

 

XS
SM
MD
LG