ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ប៉ូលិស​ព្រមាន​បាតុករនៅ​ហុងកុង​​ឲ្យ​រៀបចំ​សណ្តាប់​ធ្នាប់​នៅ​តាម​ទី​កន្លែង​បាតុ​កម្ម​​ដែល​នៅ​សេស​សល់

នេះ​ ជា​សញ្ញាណ​នៃ​ការ​បញ្ចប់​ចលនា​បាតុកម្ម​គាំ​ទ្រ​លទ្ធិ​ប្រជាធិបតេយ្យ អស់​រយៈពេល​២ខែ​កន្លង​មក​នេះ។ លោក Cheung Tak-keung អ្នក​នាំ​ពាក្យ​ប៉ូលីស បាន​ជំរុញ​ឲ្យ​បាតុករ​ចាប់​ផ្តើម​ដក​របាំង​ឃាំង​ទីកន្លែងបាតុកម្ម​ចេញ ហើយ​ចាក​ចេញ​ពី​ទី​កន្លែង​នោះ​ដោយ​សន្តិភាព ដើម្បី​បើក​ផ្លូវ​ទាំង​នោះ​ឲ្យ​ដំណើរ​ការឡើង​វិញ៕
ផ្សេង​ទៀត

A giant slogan on a flyover in Admiralty, central district of Hong Kong, says "We'll be back," Dec. 9, 2014. (Iris Tong/VOA)
1

A giant slogan on a flyover in Admiralty, central district of Hong Kong, says "We'll be back," Dec. 9, 2014. (Iris Tong/VOA)

Mr. Wong, a 70-year-old Hong Kong occupy activist, says he doesn't want to see violent conflict between protesters and the police, Dec. 9, 2014. (Iris Tong/VOA)
2

Mr. Wong, a 70-year-old Hong Kong occupy activist, says he doesn't want to see violent conflict between protesters and the police, Dec. 9, 2014. (Iris Tong/VOA)

Student leader Josh Wong says he doesn't want to see a tit-for-tat conflict between students and police when authorities clear protest sites in Hong Kong, Dec. 9, 2014. (Iris Tong/VOA)  
3

Student leader Josh Wong says he doesn't want to see a tit-for-tat conflict between students and police when authorities clear protest sites in Hong Kong, Dec. 9, 2014. (Iris Tong/VOA)

 

A injunction notice is displayed on a barricade set up by pro-democracy protesters at the main protest site in the Admiralty district Hong Kong, Dec. 9, 2014.
4

A injunction notice is displayed on a barricade set up by pro-democracy protesters at the main protest site in the Admiralty district Hong Kong, Dec. 9, 2014.

Bailiffs stick an injunction notice on a barricade set up by pro-democracy protesters blocking a main road at the financial Central district in Hong Kong, Dec. 9, 2014.
5

Bailiffs stick an injunction notice on a barricade set up by pro-democracy protesters blocking a main road at the financial Central district in Hong Kong, Dec. 9, 2014.

Graduate students have their picture taken at an Occupy Central protest site outside the government headquarters at Admiralty in Hong Kong, Dec. 9, 2014.
6

Graduate students have their picture taken at an Occupy Central protest site outside the government headquarters at Admiralty in Hong Kong, Dec. 9, 2014.

David Wong, a 41-year-old cellist, performs in front of a wall posted with messages of support for pro-democracy protesters at Admiralty district, Dec. 9, 2014.
7

David Wong, a 41-year-old cellist, performs in front of a wall posted with messages of support for pro-democracy protesters at Admiralty district, Dec. 9, 2014.

Protesters and tents occupy the main road to the financial Central district in Hong Kong, Dec. 9, 2014.
8

Protesters and tents occupy the main road to the financial Central district in Hong Kong, Dec. 9, 2014.

A woman in cap and gown holds an umbrella as she has her picture taken in front of a wall with messages of support to pro-democracy protesters at Admiralty district in Hong Kong, Dec. 8, 2014.
9

A woman in cap and gown holds an umbrella as she has her picture taken in front of a wall with messages of support to pro-democracy protesters at Admiralty district in Hong Kong, Dec. 8, 2014.

Pro-democracy protesters move a tent along a road outside the government headquarters at Admiralty in Hong Kong, Dec. 8, 2014.
10

Pro-democracy protesters move a tent along a road outside the government headquarters at Admiralty in Hong Kong, Dec. 8, 2014.

XS
SM
MD
LG