ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កិច្ច​ពិភាក្សា​ដេញ​ដោល​គ្នា​រវាង​បេក្ខជន​ប្រធានាធិបតី​​​២០១២

បេក្ខជន​ប្រធានាធិតបតី​សហរដ្ឋ​អាមេរិកទាំង​ពីរ​រូប គឺ​លោក​ប្រធានាធិបតី Barack Obama និងលោក Mitt Romney ត្រូវ​ចូល​រួម​ក្នុង​ការ​ជជែក​ដេញដោល​គ្នា (presidential debate) ចំនួន​៣​លើក​នៅ​មុន​ការ​បោះឆ្នោត​ប្រធានាធិបតី​នា​ថ្ងៃ​ទី​០៦ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១២​ ខាង​មុខ​នេះ។
ផ្សេង​ទៀត

Mitt Romney and President Barack Obama wave to the crowd following the first presidential debate in Denver, Colorado, October 3, 2012
1

Mitt Romney and President Barack Obama wave to the crowd following the first presidential debate in Denver, Colorado, October 3, 2012

President Barack Obama speaks during the second presidential debate at Hofstra University, Hempstead, New York, October 16, 2012.
2

President Barack Obama speaks during the second presidential debate at Hofstra University, Hempstead, New York, October 16, 2012.

Mitt Romney smiles at his rival at the debate in Denver.
3

Mitt Romney smiles at his rival at the debate in Denver.

Barack Obama and Mitt Romney at the first presidential debate at the University of Denver, moderated by Jim Lehrer of PBS.
4

Barack Obama and Mitt Romney at the first presidential debate at the University of Denver, moderated by Jim Lehrer of PBS.

Mitt Romney and Barack Obama spar over energy policy during the second presidential debate at Hofstra University, October 16, 2012.
5

Mitt Romney and Barack Obama spar over energy policy during the second presidential debate at Hofstra University, October 16, 2012.

U.S. Vice President Joe Biden (L) debates Republican vice presidential nominee Paul Ryan (R) during the vice presidential debate October 11, 2012.
6

U.S. Vice President Joe Biden (L) debates Republican vice presidential nominee Paul Ryan (R) during the vice presidential debate October 11, 2012.

Customers at the Havana Social Club in Seattle gathered to watch the second presidential debate, October 16, 2012.
7

Customers at the Havana Social Club in Seattle gathered to watch the second presidential debate, October 16, 2012.

President Barack Obama smiles at moderator Jim Lehrer at the University of Denver, October 3, 2012.
8

President Barack Obama smiles at moderator Jim Lehrer at the University of Denver, October 3, 2012.

Members of the audience were invited to ask questions at the second presidential debate in Hempstead, New York, October 16, 2012.
9

Members of the audience were invited to ask questions at the second presidential debate in Hempstead, New York, October 16, 2012.

XS
SM
MD
LG