ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ការ​ផ្ទុះ​អាវុធ​ដាក់​គ្នា​រវាង​កងទ័ព​ខ្មែរ​និង​ថៃ​នៅ​ជិត​​ប្រាសាទ​ព្រះវិហារ

កងទ័ព​ខ្មែរ​និង​ថៃ​បាន​ពើប​ប្រយុទ្ធ​គ្នា​យ៉ាង​ខ្លាំងក្លា​នៅ​ជិត​ប្រាសាទ​ព្រះវិហារ​អស់​រយៈពេល​ជិត​៣ម៉ោង​កាល​ពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​ទី​០៤​ខែ​កុម្ភៈ​ឆ្នាំ​២០១១។ មន្ត្រី​យោធា​ខ្មែរ​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា ​ក្នុង​ការ​ប្រយុទ្ធ​គ្នា​នេះ ​រួម​មាន​ការ​បាញ់​កាំជ្រួច​ហ្វូង​ពី​រថយន្ត​កាំម៉្ញុង​និង​ពី​រថក្រោះ។ ប្រាសាទ​ដែល​នៅ​តាម​បណ្តោយ​ព្រំដែន​ខ្មែរ​ថៃ​មួយ​នេះ ​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​បូរណភាព​ទឹកដី​កម្ពុជា​តាម​សាលក្រម​សម្រេច​ឆ្នាំ១៩៦២​របស់​តុលាការ​អន្តរជាតិ​ ដែល​ជនជាតិ​ថៃ​ជា​ច្រើន​បាន​ប្រឆាំង​។ (រូបភាពពី AP និង Reuters)

ផ្សេង​ទៀត

A house burns in a Thai village near a 11th-century Preah Vihear temple at the border between Thailand and Cambodia February 4, 2011. Thai and Cambodian soldiers exchanged fire in a two-hour border clash on Friday that killed two Cambodian soldiers and a
1

A house burns in a Thai village near a 11th-century Preah Vihear temple at the border between Thailand and Cambodia February 4, 2011. Thai and Cambodian soldiers exchanged fire in a two-hour border clash on Friday that killed two Cambodian soldiers and a

A Thai man walks though a bomb crater near Sisaket, Thailand, near the border with Cambodia, Monday, Feb. 7, 2011. Troops of Cambodia and Thailand continue to clash near the 11th century Preah Vihear temple.
2

A Thai man walks though a bomb crater near Sisaket, Thailand, near the border with Cambodia, Monday, Feb. 7, 2011. Troops of Cambodia and Thailand continue to clash near the 11th century Preah Vihear temple.

ការ​ផ្ទុះ​អាវុធ​ដាក់​គ្នា​រវាង​កងទ័ព​ខ្មែរ​និង​ថៃ​នៅ​ជិត​​ប្រាសាទ​ព្រះវិហារ
3

ការ​ផ្ទុះ​អាវុធ​ដាក់​គ្នា​រវាង​កងទ័ព​ខ្មែរ​និង​ថៃ​នៅ​ជិត​​ប្រាសាទ​ព្រះវិហារ

Buddhist monks join supporters of the yellow-shirted People's Alliance for Democracy as they listen to a speech from the stage during a rally near Government House in Bangkok January 28, 2011. Thai "yellow shirt" demonstrators returned to Bangkok's street
4

Buddhist monks join supporters of the yellow-shirted People's Alliance for Democracy as they listen to a speech from the stage during a rally near Government House in Bangkok January 28, 2011. Thai "yellow shirt" demonstrators returned to Bangkok's street

Cambodian soldiers carry their weapons near Preah Vihear temple along the border with Thailand, February 6, 2011
5

Cambodian soldiers carry their weapons near Preah Vihear temple along the border with Thailand, February 6, 2011

A Cambodian refugee sleeps on a hammock at a refugee camp at Tnol Toteng village, east of the famed Preah Vihear temple. Thailand accused Cambodia of refusing to negotiate to resolve a border dispute that led to the fourth straight day of fierce clashes M
6

A Cambodian refugee sleeps on a hammock at a refugee camp at Tnol Toteng village, east of the famed Preah Vihear temple. Thailand accused Cambodia of refusing to negotiate to resolve a border dispute that led to the fourth straight day of fierce clashes M

A Cambodian family is seen on an empty road as they flee the area near the 11th-century Preah Vihear temple at the border between Thailand and Cambodia February 7, 2011. Thai and Cambodian troops clashed for a fourth straight day on Monday over a disputed
7

A Cambodian family is seen on an empty road as they flee the area near the 11th-century Preah Vihear temple at the border between Thailand and Cambodia February 7, 2011. Thai and Cambodian troops clashed for a fourth straight day on Monday over a disputed

Shooting between Cambodian and Thai soldiers broke out Friday, Feb. 4, 2011, near the Preah Vihear temple, which belongs to Cambodia.
8

Shooting between Cambodian and Thai soldiers broke out Friday, Feb. 4, 2011, near the Preah Vihear temple, which belongs to Cambodia.

Juntee Patthapin, a villager who fled fighting between Thai and Cambodian troops, Si Sa Ket, Thailand, February 8, 20011, (VOA - Danieal Schearf)
9

Juntee Patthapin, a villager who fled fighting between Thai and Cambodian troops, Si Sa Ket, Thailand, February 8, 20011, (VOA - Danieal Schearf)

Cambodian army soldiers man a checkpoint near Cambodia's famed Preah Vihear temple, a UNESCO World Heritage site, in Preah Vihear province.
10

Cambodian army soldiers man a checkpoint near Cambodia's famed Preah Vihear temple, a UNESCO World Heritage site, in Preah Vihear province.

Thai residents evacuate from the Thai-Cambodian border, at Kantharalak in Si Sa Ket province,Thailand, February 7, 2011.
11

Thai residents evacuate from the Thai-Cambodian border, at Kantharalak in Si Sa Ket province,Thailand, February 7, 2011.

Cambodian soldiers sit at Preah Vihear temple after a brief clash with Thai troops, February 05, 2011
12

Cambodian soldiers sit at Preah Vihear temple after a brief clash with Thai troops, February 05, 2011

Cambodia Council of Ministers spokesman Phay Siphan, second right, points to maps during a press conference in front of the Wat Keo Sikha Kirisvara Buddhist pagoda near Cambodia's 11th century Hindu Preah Vihear temple in Preah Vihear province. Shooting b
13

Cambodia Council of Ministers spokesman Phay Siphan, second right, points to maps during a press conference in front of the Wat Keo Sikha Kirisvara Buddhist pagoda near Cambodia's 11th century Hindu Preah Vihear temple in Preah Vihear province. Shooting b

Thailand accused Cambodia of refusing to negotiate to resolve a border dispute that led to the fourth straight day of fierce clashes Monday, as Phnom Penh said that only U.N. peacekeepers can stop the fighting near the 11th century Hindu temple.
14

Thailand accused Cambodia of refusing to negotiate to resolve a border dispute that led to the fourth straight day of fierce clashes Monday, as Phnom Penh said that only U.N. peacekeepers can stop the fighting near the 11th century Hindu temple.

ការ​ផ្ទុះ​អាវុធ​ដាក់​គ្នា​រវាង​កងទ័ព​ខ្មែរ​និង​ថៃ​នៅ​ជិត​​ប្រាសាទ​ព្រះវិហារ
15

ការ​ផ្ទុះ​អាវុធ​ដាក់​គ្នា​រវាង​កងទ័ព​ខ្មែរ​និង​ថៃ​នៅ​ជិត​​ប្រាសាទ​ព្រះវិហារ

XS
SM
MD
LG