ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី

ធនាគារ​ពិភព​លោក៖ កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា​នឹង​ឡើង​បាន​៥ភាគរយ


សកម្មភាព​កម្មករ​រោងចក្រ​នៅប្រទេស​​កម្ពុជា។​
សកម្មភាព​កម្មករ​រោងចក្រ​នៅប្រទេស​​កម្ពុជា។​

ភ្នំពេញៈ ធនាគារ​ពិភពលោក​ បាន​ព្យាករណ៍ថា ការងើប​ឡើង​វិញ​នៃ​កំណើន​ការនាំចេញ​សម្លៀក​បំពាក់​ ផលិតកម្ម​អង្ករ និង ​ភ្ញៀវ​ទេស​ចរណ៍​នឹង​លើក​កម្លាំង​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​ឱ្យ​ឡើង​ដល់​ជិត​៥​ភាគរយ ​នៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១០ ​ប៉ុន្តែ​មាន​កង្វល់​ពីការ​ងើប​ឡើង​វិញ​នៃ​វិនិយោគ​បរទេស​ និង​សំណង់​នៅតែ​មាន​លក្ខណៈយឺត​យ៉ាវ​នៅឡើយ​។ ការអនុម័ត​លើ​ការសាងសង់និង​អាជ្ញាប័ណ្ណ​លើ​វិនិយោគ​ទុន​ផ្ទាល់​ ពី​បរទេស​នៅតែ​មាន​កម្រិត​ទាប​នៅឡើយ ហើយ​អត្រា​អតិផរណា​មាន​៥​ភាគរយ​នៅក្នុង​ឆ្នាំ២០១០ ​ និង​ឆ្នាំ២០១១​។

នៅ​ថ្ងៃអង្គារ៍នេះ​ ធនាគារ​ពិភពលោក​បាន​ព្យាករណ៍​ថា​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​ បាន​កើន​ឡើង​រហូត ដល់​ជិត​៥​ភាគ​រយ​នៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១០​ និង​៦ភាគរយ​នៅក្នុង​ឆ្នាំ២០១១​ ដោយ​ផ្អែក​ទៅ​លើ​ការ​ងើប ឡើង​វិញ​នៃ​កំណើន​វិស័យ​កាត់ដេរ ​ទេសចរណ៍ និង​ផលិតកម្មក​សិកម្ម​។

ចំនួន​នេះបាន​កើន​ឡើង​០,៥​ភាគរយ​ពី​ការព្យាករណ៍កាលពី​ខែ​មេសា​របស់​ខ្លួន​។

កាលពី​ខែមុន​ធនាគារ​ពិភពលោក​បាន​ព្យាករណ៍​ថា​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​អាច​សម្រេច​បានតែ៤,៥​ភាគរយ ​សម្រាប់​ឆ្នាំ២០១០​ ដោយ​ហានិភ័យ​នៅ​តែ​មាន​របាំង​ ដែល​បាន​ផ្តល់​ភាព​មិន​ច្បាស់​លាស់​អំពី​កម្លាំង​នៃការ​ងើប​ឡើង​វិញ​នៃ​សេដ្ឋកិច្ច​ពិភព​លោក​។

រីឯការព្យាករណ៍​របស់​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​រំពឹងថាកំណើន​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​នឹង​សម្រេច​បាន​៥​ភាគរយ​ នៅ​ក្នុងឆ្នាំ២០១០​។

របាយការណ៍បច្ចុប្បន្ន​កម្ម​របស់​ធនាគារ​ពិភពលោក ​បាន​បញ្ជាក់​ថា ការនាំចេញ​ផ្នែក​សម្លៀក​បំពាក់​ បាន​កើន​ឡើង​១៥​ភាគរយ​ក្នុង​រយៈ​ពេល​៦ខែ​ដើម​ឆ្នាំ២០១០​ ដែល​ឆ្លុះ​បញ្ចាំង​ឱ្យ​ឃើញ​ពី​កំណើន​នៃ​ ការ​ចំណាយ​លើ​ការប្រើប្រាស់​ផ្ទាល់​ខ្លួន​នៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ ដែល​ជាទីផ្សារ​សម្លៀក​បំពាក់​ដ៏​សំខាន់​ សម្រាប់​ប្រទេស​កម្ពុជា​ដែល​បាន​បង្កើត​ការងារ​ថ្មី​បាន​ចំនួន​១៦.០០០​ចាប់តាំង​ពី​ខែមករា ​ឆ្នាំ២០១០​ បន្ទាប់ពី​មាន​ការបាត់បង់​ការងារ​ចំនួន​៤៣.០០០​នៅក្នុង​ឆ្នាំ២០០៩​។

ធនាគារ​ពិភព​លោក​ បានព្យាករណ៍ថា​ ការនាំ​ចេញ​សម្លៀក​បំ​ពាក់​នឹង​កើនឡើង​១៤​ភាគរយ​នៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ២០១០​។

វិស័យ​ទេសចរណ៍​ បាន​កើនឡើង​ត្រឹម​១២​ភាគរយ​នៅ​រយៈពេល​៦ខែ​ដើមឆ្នាំ​២០១០​ ហើយ​ត្រូវបាន​រំពឹង​ថា ​នឹង​កើន​ឡើង​៩​ភាគ​រយសម្រាប់​ឆ្នាំ២០១០​។

ការព្យាករណ៍​លើ​កំណើន​ក្នុង​ឆ្នាំ២០១០​ និង​ឆ្នាំ២០១១ ​មាន​បញ្ចូល​សមិទ្ធិផល​កសិកម្ម ​ជាពិសេស​ស្រូវ ដែល​បាន​ទទួល​ផល​ប្រយោជន៍​ពីការ​អនុម័ត​គោលនយោបាយ​ផលិត​ស្រូវ​និង ​ការនាំ​អង្ករ​ចេញ​ថ្មីៗនេះ​។ ការនាំអង្ករ​ចេញ​រហូត​ដល់​៣,៥ ​ដង​នៅក្នុង​រយៈពេល​៦ខែ​ដើម​ឆ្នាំ២០១០ ​លើស​បរិមាណ​នាំ​ចេញ​សរុប​ប្រចាំ​ឆ្នាំ២០០៩​។

របាយការណ៍នេះ​ បាន​បន្ថែម​ថា​ វិស័យ​កសិកម្ម​មាន​ការរីក​លូត​លាស់​ល្អ​ក្នុង​អំឡុង​ពេល​វិបត្តិ​សេដ្ឋកិច្ច​ពិភពលោក​។ ប៉ុន្តែ​ផលិតកម្មដំណាំ​អាច​រីក​លូត​លាស់​តិចជាង​ការរំពឹងទុក​ ដោយសារ​ភាព​រាំង​ស្ងួត​កើត​មិន​ទៀងទាត់​នៅ​តាម​តំបន់​មួយ​ចំនួន​ក្នុង​ប្រទេស។

របាយការណ៍​នេះ ​បាន​និយាយ​ថា​ការងើប​ឡើង​វិញ​នៃ​សេដ្ឋកិច្ច​នេះ​ក៏​បណ្តាល​មកពី​វិស័យ​ឯកជនផង​ដែរ ​ដែល​បាន​កីនឡើង​ដល់​១៧​ភាគរយ​ និង​ការចុះ​បញ្ជី​ក្រុមហ៊ុន​ថ្មី​បាន​កើនឡើង​២១​ភាគរយ​ នៅ​ក្នុង​រយៈ​ពេល​៦ខែ​ដើមឆ្នាំ​២០១០។

របាយ​ការណ៍​របស់​ធនាគារ​ពិភពលោក​ បាន​បន្ថែម​ថា ​ការងើប​ឡើង​វិញ​នៃ​វិនិយោគ​បរទេស​ និង​សំណង់​នៅតែ​មាន​លក្ខណៈ​យឺតយ៉ាវ​នៅ​ឡើយ​។ ការអនុម័ត​លើ​ការសាងសង់​ និង​អាជ្ញាប័ណ្ណ​លើ​វិនិយោគ​ទុន​ផ្ទាល់​ពី​បរទេស​នៅ​តែ​មាន​កម្រិត​ទាប​នៅ​ឡើយ ទោះបី​ជា​មាន​ការកើនឡើង​បន្តិច​បន្តួច​លើ​ការ​នាំ​ចូល​សម្ភារៈ​សំណង់​ត្រឹម​៥​ភាគរយ​ក៏ដោយ។

របាយការណ៍​នេះ​ បាន​បញ្ជាក់ថា​ អតិផរណា​ថ្លៃ​អ្នកប្រើប្រាស់​ប្រចាំ​ឆ្នាំ២០១០ ​ត្រូវ​បាន​ប៉ាន់​ប្រមាណថា​មាន​ប្រហែល​៥​ភាគរយ​។

លោក​ Vikram Nehru ​ប្រធាន​សេដ្ឋ​វិទូ​របស់​ធនាគារ​ពិភពលោក​ប្រចាំ​តំបន់​អាស៊ីបូព៌ា ​និង​ប៉ាស៊ីហ្វិក ​បាន​ថ្លែង​យ៉ាង​ដូច្នេះ​ថា៖

«​ប្រទេស​កម្ពុជា​នៅតែ​ត្រូវ​ការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​និង​ការតភ្ជាប់​ដែល​នឹង​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ត​ភ្ជាប់​ជាមួយ​ប្រទេស​ជិតខាង​របស់​ខ្លួន​ និង​បង្កើន​ការធ្វើ​ ពាណិជ្ជកម្ម​»។

ធនាគារ​ពិភពលោក ​បាន​ប៉ាន់​ប្រមាណថា​ ការវិនិយោគ​ទុន​ផ្ទាល់​ពី​បរទេស ​នឹង​កើនឡើង​ដល់​៦៣៩លាន​ដុល្លារអាមេរិក​នៅក្នុង​ឆ្នាំ២០១០ ​និង​៧៩៩​លាន​ដុល្លារអាមេរិក ​នៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ២០១១ ​ដែល​កើន​ឡើង​ពី​៥១៥​ លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក​នៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០០៩៕

XS
SM
MD
LG