ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
ទិដ្ឋភាពកំពូលភ្នំដា នៅខេត្តតាកែវ ប្រទេសកម្ពុជា កាលពីឆ្នាំ ២០១៩។ (រូបថតដោយ Konstanty Kulik/សារមន្ទីរសិល្បៈ Cleveland)

សារមន្ទីរ​ជាតិអាមេរិក​ធំៗ​​ដាក់​តាំង​ពិព័រណ៌​រូបដិមា​ពាន់ឆ្នាំ​និង​​ដែន​គិរី​ស័ក្តិសិទ្ធិ​របស់​កម្ពុជា

ទិដ្ឋភាពកំពូលភ្នំដា នៅខេត្តតាកែវ ប្រទេសកម្ពុជា កាលពីឆ្នាំ ២០១៩។ (រូបថតដោយ Konstanty Kulik/សារមន្ទីរសិល្បៈ Cleveland) Photo: Konstanty Kulik/The Cleveland Museum of Art (Courtesy photo)
XS
SM
MD
LG