ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ពិធី​សម្ពោធ​ចូល​កាន់​តំណែង​​ប្រធានាធិបតី​អាមេរិក​ឆ្នាំ​២០១៣

កាល​ពី​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​ទី​២១ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៣ មនុស្ស​រាប់​សែន​នាក់​បាន​ចូល​រួម​ក្នុង​ពិធី​ជា​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​នៃ​ការ​សម្ពោធ​ចូល​កាន់​តំណែង​អាណត្តិ​ទី​២​របស់​លោក​ប្រធានាធិបតី​សហរដ្ឋ​អាមេរិក បារ៉ាក់ អូបាម៉ា នៅ​ទីលាន​ជាតិ (National Mall) មុខ​វិមាន​សភាជាតិ (U.S. Capitol) ក្នុង​រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន។
ផ្សេង​ទៀត

President Barack Obama and first lady Michelle Obama waves as they walk down Pennsylvania Avenue near the White House during the Inauguration parade, Jan. 21, 2013.
1

President Barack Obama and first lady Michelle Obama waves as they walk down Pennsylvania Avenue near the White House during the Inauguration parade, Jan. 21, 2013.

The U.S. Army band marches down Pennsylvania Avenue en route to the White House during the Inaugural parade, Jan. 21, 2013.
2

The U.S. Army band marches down Pennsylvania Avenue en route to the White House during the Inaugural parade, Jan. 21, 2013.

President Barack Obama waves after his speech while Vice President Joe Biden applauds at the ceremonial swearing-in at the U.S. Capitol, Jan. 21, 2013.
3

President Barack Obama waves after his speech while Vice President Joe Biden applauds at the ceremonial swearing-in at the U.S. Capitol, Jan. 21, 2013.

President Barack Obama speaks at the ceremonial swearing-in at the U.S. Capitol during the 57th Presidential Inauguration in Washington, Jan. 21, 2013.
4

President Barack Obama speaks at the ceremonial swearing-in at the U.S. Capitol during the 57th Presidential Inauguration in Washington, Jan. 21, 2013.

President Barack Obama, L, is sworn-in for a second term by Supreme Court Chief of Justice John Roberts, R, during his public inauguration ceremony at the U.S. Capitol in Washington, D.C., Jan. 21, 2013, while wife Michelle (L-R) and daughters Sasha and Malia look on.
5

President Barack Obama, L, is sworn-in for a second term by Supreme Court Chief of Justice John Roberts, R, during his public inauguration ceremony at the U.S. Capitol in Washington, D.C., Jan. 21, 2013, while wife Michelle (L-R) and daughters Sasha and Malia look on.

Crowds of people gather on the mall to watch the swearing-in of U.S. President Barack Obama in Washington, January 21, 2013.
6

Crowds of people gather on the mall to watch the swearing-in of U.S. President Barack Obama in Washington, January 21, 2013.

Khongorzul Battsengel, left, and Ariunbolor Davaatsogt both from Mongolia, take a picture of themselves as they wait for President Barack Obama in the 57th Presidential Inaugural Parade on Pennsylvania Ave. in Washington D.C., Jan. 21, 2013.
7

Khongorzul Battsengel, left, and Ariunbolor Davaatsogt both from Mongolia, take a picture of themselves as they wait for President Barack Obama in the 57th Presidential Inaugural Parade on Pennsylvania Ave. in Washington D.C., Jan. 21, 2013.

Spectators react on the National Mall during the 57th inauguration ceremonies for U.S. President Barack Obama and Vice President Joe Biden on the West front of the U.S. Capitol, in Washington, D.C., Jan. 21, 2013.
8

Spectators react on the National Mall during the 57th inauguration ceremonies for U.S. President Barack Obama and Vice President Joe Biden on the West front of the U.S. Capitol, in Washington, D.C., Jan. 21, 2013.

Vice President Joe Biden, left and President Barack Obama wait for their ceremonial swearing-in at the U.S. Capitol during the 57th Presidential Inauguration in Washington, Jan. 21, 2013.
9

Vice President Joe Biden, left and President Barack Obama wait for their ceremonial swearing-in at the U.S. Capitol during the 57th Presidential Inauguration in Washington, Jan. 21, 2013.

People cheer on the National Mall during the ceremonial swearing-in ceremonies of U.S. President Barack Obama and Vice President Joe Biden on the West front of the U.S. Capitol, Jan. 21, 2013.
10

People cheer on the National Mall during the ceremonial swearing-in ceremonies of U.S. President Barack Obama and Vice President Joe Biden on the West front of the U.S. Capitol, Jan. 21, 2013.

A woman listens on the National Mall during the 57th inauguration ceremonies on the West front of the U.S. Capitol, Jan. 21, 2013.
11

A woman listens on the National Mall during the 57th inauguration ceremonies on the West front of the U.S. Capitol, Jan. 21, 2013.

Spectators wave American flags on the National Mall in Washington, Jan. 21, 2013, before the start of President Barack Obama's ceremonial swearing-in ceremony during the 57th Presidential Inauguration.
12

Spectators wave American flags on the National Mall in Washington, Jan. 21, 2013, before the start of President Barack Obama's ceremonial swearing-in ceremony during the 57th Presidential Inauguration.

Dr. Bernice King, center right, and Christine King Farris, left, the daughter and sister of Dr. Martin Luther King Jr., applaud while watching a broadcast of President Barack Obama's inauguration following the Dr. Martin Luther King Jr. holiday commemorative service at the Ebenezer Baptist Church in Atlanta, Jan. 21, 2013.
13

Dr. Bernice King, center right, and Christine King Farris, left, the daughter and sister of Dr. Martin Luther King Jr., applaud while watching a broadcast of President Barack Obama's inauguration following the Dr. Martin Luther King Jr. holiday commemorative service at the Ebenezer Baptist Church in Atlanta, Jan. 21, 2013.

Members of the Lee University Festival Choir and PS 22 Chorus perform before the ceremonial swearing-in of President Barack Obama at the U.S. Capitol during the 57th Presidential Inauguration, Jan. 21, 2013.
14

Members of the Lee University Festival Choir and PS 22 Chorus perform before the ceremonial swearing-in of President Barack Obama at the U.S. Capitol during the 57th Presidential Inauguration, Jan. 21, 2013.

President Barack Obama's daughters Malia Obama, left, and Sasha Obama arrive on the West Front of the Capitol in Washington, Jan. 21, 2013, for the president's ceremonial swearing-in.
15

President Barack Obama's daughters Malia Obama, left, and Sasha Obama arrive on the West Front of the Capitol in Washington, Jan. 21, 2013, for the president's ceremonial swearing-in.

President Barack Obama arrives at the ceremonial swearing-in at the U.S. Capitol during the 57th Presidential Inauguration in Washington, Jan. 21, 2013.
16

President Barack Obama arrives at the ceremonial swearing-in at the U.S. Capitol during the 57th Presidential Inauguration in Washington, Jan. 21, 2013.

Secretary of State Hillary Clinton and former President Bill Clinton speak with former President Jimmy Carter at the ceremonial swearing-in for President Barack Obama at the U.S. Capitol in Washington, Jan. 21, 2013.
17

Secretary of State Hillary Clinton and former President Bill Clinton speak with former President Jimmy Carter at the ceremonial swearing-in for President Barack Obama at the U.S. Capitol in Washington, Jan. 21, 2013.

President Barack Obama arrives on the West Front of the Capitol in Washington, Jan. 21, 2013, for his ceremonial swearing-in ceremony during the 57th Presidential Inauguration.
18

President Barack Obama arrives on the West Front of the Capitol in Washington, Jan. 21, 2013, for his ceremonial swearing-in ceremony during the 57th Presidential Inauguration.

Security lines Pennsylvania Avenue in Washington, Monday, Jan. 21, 2013, prior to the start of the 57th Presidential Inaugural Parade.
19

Security lines Pennsylvania Avenue in Washington, Monday, Jan. 21, 2013, prior to the start of the 57th Presidential Inaugural Parade.

People wave at President Barack Obama and Vice President Joe Biden as their limousine passes Monday, Jan. 21, 2013, in Washington.
20

People wave at President Barack Obama and Vice President Joe Biden as their limousine passes Monday, Jan. 21, 2013, in Washington.

President Barack Obama and Democratic Senator from New York Chuck Schumer, the chairman of the Joint Congressional Committee on Inaugural Ceremonies, leave the White House on January 21, 2013 for the U.S. Capitol in Washington, D.C.
21

President Barack Obama and Democratic Senator from New York Chuck Schumer, the chairman of the Joint Congressional Committee on Inaugural Ceremonies, leave the White House on January 21, 2013 for the U.S. Capitol in Washington, D.C.

President Barack Obama supporters wave American flags on the National Mall in Washington, Jan. 21, 2013, prior to the start of the president's ceremonial swearing-in ceremony during the 57th Presidential Inauguration.
22

President Barack Obama supporters wave American flags on the National Mall in Washington, Jan. 21, 2013, prior to the start of the president's ceremonial swearing-in ceremony during the 57th Presidential Inauguration.

XS
SM
MD
LG