ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កម្រងរូបភាព៖ ក្រុម​របាំ​អ្នក​ស្រឡាញ់​​ភេទ​ដូចគ្នា​​ដំបូង​បង្អស់​នៅ​កម្ពុជា​ចេញ​សម្តែង​ជា​លើកដំបូង​នៅ​ខេត្ត​សៀមរាប

ក្រុម​របាំ​អ្នក​ស្រឡាញ់​ភេទ​ដូចគ្នា​ដំបូង​គេ​បង្អស់​នៅ​កម្ពុជា​ Prumsodun Ok & NATYARASA បានសម្តែង​នៅ​ខេត្ត​សៀមរាប ប្រទេស​កម្ពុជា ពី​ថ្ងៃ​ទី១៤ ដល់​១៥ កក្កដា។ ក្រុម​របាំ​ ដែល​មាន​អ្នក​របាំ​ទាំងអស់​ជា​បុរស បានសម្តែង​របាំ​ប្រពៃណី​ខ្មែរ ក៏ដូចជា របាំ​ប្រពៃណី បែប​សហសម័យ។
ផ្សេង​ទៀត

ក្រុម​របាំ Prumsodun Ok & NATYARASA សម្តែង​របាំ​ Santhyea Vehea ដែល​បង្ហាញ​ពី​របាំ​​ប្រពៃណី​ខ្មែរ តូរ្យតន្រ្តី និង​សម្លៀកបំពាក់​បុរាណ ដើម្បី​ឆ្លុះ​បញ្ចាំង​ពី​សេចក្តី​ស្រឡាញ់ និង​អាពាហ៍ពិពាហ៍​រវាង​បុរស​ពីរ​នាក់។ ការ​សម្តែង​របាំ​នេះ ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ខេត្ត​សៀមរាប ​ថ្ងៃ​ទី១៤ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៧។ (រូបថត៖ Lina Goldberg)
1

ក្រុម​របាំ Prumsodun Ok & NATYARASA សម្តែង​របាំ​ Santhyea Vehea ដែល​បង្ហាញ​ពី​របាំ​​ប្រពៃណី​ខ្មែរ តូរ្យតន្រ្តី និង​សម្លៀកបំពាក់​បុរាណ ដើម្បី​ឆ្លុះ​បញ្ចាំង​ពី​សេចក្តី​ស្រឡាញ់ និង​អាពាហ៍ពិពាហ៍​រវាង​បុរស​ពីរ​នាក់។ ការ​សម្តែង​របាំ​នេះ ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ខេត្ត​សៀមរាប ​ថ្ងៃ​ទី១៤ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៧។ (រូបថត៖ Lina Goldberg)

លោក​ដួង វាសនា និង​លោក​ចំរើន ដារ៉ា អ្នក​របាំ​នៃ​ក្រុម​របាំ Prumsodun Ok & NATYARASA ធ្វើ​ការ​សម្តែង​ជា​លើក​ដំបូង​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា ក្នុង​ខេត្ត​សៀមរាប កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី១៤ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៧។ (រូបថត៖ Tom Whittaker) 
2

លោក​ដួង វាសនា និង​លោក​ចំរើន ដារ៉ា អ្នក​របាំ​នៃ​ក្រុម​របាំ Prumsodun Ok & NATYARASA ធ្វើ​ការ​សម្តែង​ជា​លើក​ដំបូង​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា ក្នុង​ខេត្ត​សៀមរាប កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី១៤ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៧។ (រូបថត៖ Tom Whittaker) 

លោក​ Prumsodun Ok អាយុ​ ៣០​ឆ្នាំ បាន​ទៅ​រស់​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៥ ហើយ​លោក​បាន​បង្កើត​​ក្រុម​របាំ Prumsodun Ok & NATYARASA ដែល​ជា​ក្រុម​របាំ​អ្នកស្រឡាញ់​ភេទ​ដូចគ្នា​ដំបូង​គេ​​បង្អស់​ ​នៅ​​ប្រទេស​កម្ពុជា។ រូបថត​ពី​ខេត្ត​សៀមរាប កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី១៤ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៧។ (រូបថត៖ Enric Contreras) 
3

លោក​ Prumsodun Ok អាយុ​ ៣០​ឆ្នាំ បាន​ទៅ​រស់​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៥ ហើយ​លោក​បាន​បង្កើត​​ក្រុម​របាំ Prumsodun Ok & NATYARASA ដែល​ជា​ក្រុម​របាំ​អ្នកស្រឡាញ់​ភេទ​ដូចគ្នា​ដំបូង​គេ​​បង្អស់​ ​នៅ​​ប្រទេស​កម្ពុជា។ រូបថត​ពី​ខេត្ត​សៀមរាប កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី១៤ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៧។ (រូបថត៖ Enric Contreras) 

អ្នក​រាំ​របាំ​អប្សរា​លោក​ជួង វាសានា​ធ្វើការ​សម្តែង​រាំ​នៅ​ក្នុង​ផ្ទះ​ខ្មែរ​បុរាណ អាយុ​កាល ១០០​ឆ្នាំ ដែល​ជា​កម្មសិទ្ធិ​របស់​ប្រវត្តិ​វិទូ​សិល្បៈ​លោក Darryl Collins។ រូបថត​ពី​ខេត្ត​សៀមរាប កាល​ពី​ថ្ងៃទី​១៤ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៧។ (រូបថត៖ Enric Contreras)
4

អ្នក​រាំ​របាំ​អប្សរា​លោក​ជួង វាសានា​ធ្វើការ​សម្តែង​រាំ​នៅ​ក្នុង​ផ្ទះ​ខ្មែរ​បុរាណ អាយុ​កាល ១០០​ឆ្នាំ ដែល​ជា​កម្មសិទ្ធិ​របស់​ប្រវត្តិ​វិទូ​សិល្បៈ​លោក Darryl Collins។ រូបថត​ពី​ខេត្ត​សៀមរាប កាល​ពី​ថ្ងៃទី​១៤ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៧។ (រូបថត៖ Enric Contreras)

ចង្កៀង​គោម​ពណ៌​ក្រហម​ព្យួរ​នៅ​លើ​ឆាក។ រូបថត​ពី​ខេត្ត​សៀមរាប កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី១៤ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៧។ (រូបថត៖ Enric Contreras)
5

ចង្កៀង​គោម​ពណ៌​ក្រហម​ព្យួរ​នៅ​លើ​ឆាក។ រូបថត​ពី​ខេត្ត​សៀមរាប កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី១៤ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៧។ (រូបថត៖ Enric Contreras)

ក្រុម​របាំ Prumsodun Ok & NATYARASA កំពុង​ត្រៀម​លក្ខណៈ​នៅ​ក្រោយ​ឆាក។ រូបថត​ពី​ខេត្ត​សៀមរាប កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី១៤ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៧។ (រូបថត៖ Tom Whittaker)
6

ក្រុម​របាំ Prumsodun Ok & NATYARASA កំពុង​ត្រៀម​លក្ខណៈ​នៅ​ក្រោយ​ឆាក។ រូបថត​ពី​ខេត្ត​សៀមរាប កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី១៤ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៧។ (រូបថត៖ Tom Whittaker)

លោក​ជួង វាសនា​ អាយុ ១៩​ឆ្នាំ បង្ហាញ​ក្បាច់​​​រាំ​របាំ​អប្សរា​ នៅ​ក្នុង​ការ​សម្តែង​ជា​លើកដំបូង​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា ក្នុង​ខេត្ត​សៀមរាប កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី១៤ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៧។ (រូបថត៖ Enric Contreras)
7

លោក​ជួង វាសនា​ អាយុ ១៩​ឆ្នាំ បង្ហាញ​ក្បាច់​​​រាំ​របាំ​អប្សរា​ នៅ​ក្នុង​ការ​សម្តែង​ជា​លើកដំបូង​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា ក្នុង​ខេត្ត​សៀមរាប កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី១៤ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៧។ (រូបថត៖ Enric Contreras)

លោក​ជួង វាសនា​ អាយុ ១៩​ឆ្នាំ បង្ហាញ​ក្បាច់​​​រាំ​របាំ​អប្សរា​ នៅ​ក្នុង​ការ​សម្តែង​ជា​លើកដំបូង​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា ក្នុង​ខេត្ត​សៀមរាប កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី១៤ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៧។ (រូបថត៖ Enric Contreras)
8

លោក​ជួង វាសនា​ អាយុ ១៩​ឆ្នាំ បង្ហាញ​ក្បាច់​​​រាំ​របាំ​អប្សរា​ នៅ​ក្នុង​ការ​សម្តែង​ជា​លើកដំបូង​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា ក្នុង​ខេត្ត​សៀមរាប កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី១៤ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៧។ (រូបថត៖ Enric Contreras)

ក្រុម​របាំ​ Prumsodun Ok & NATYARASA ធ្វើ​សម្តែង​របាំ PRUM x POP ដែល​បង្ហាញ​​ពី​ការ​បញ្ចូល​គ្នា​រវាង​​របាំ​ប្រពៃណី​ខ្មែរ ទៅ​នឹង​តន្រ្តី​ប៉ុប​សម័យ​ទំនើប។ រូបថត​ពី​ខេត្ត​សៀមរាប កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី១៤ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៧។ (រូបថត៖ Enric Contreras)
9

ក្រុម​របាំ​ Prumsodun Ok & NATYARASA ធ្វើ​សម្តែង​របាំ PRUM x POP ដែល​បង្ហាញ​​ពី​ការ​បញ្ចូល​គ្នា​រវាង​​របាំ​ប្រពៃណី​ខ្មែរ ទៅ​នឹង​តន្រ្តី​ប៉ុប​សម័យ​ទំនើប។ រូបថត​ពី​ខេត្ត​សៀមរាប កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី១៤ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៧។ (រូបថត៖ Enric Contreras)

គ្រូ​បង្រៀន​របាំ​លោក Prumsodun Ok តម្រែតម្រង់​​ចលនា​បត់បែន​របស់​ក្រុម​របាំ​របស់​លោក​ អំឡុងពេល​ហាត់​​សម​មួយ។ រូបថត​ពី​ខេត្ត​សៀមរាប កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី១៤ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៧។ (រូបថត៖ Enric Contreras)
10

គ្រូ​បង្រៀន​របាំ​លោក Prumsodun Ok តម្រែតម្រង់​​ចលនា​បត់បែន​របស់​ក្រុម​របាំ​របស់​លោក​ អំឡុងពេល​ហាត់​​សម​មួយ។ រូបថត​ពី​ខេត្ត​សៀមរាប កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី១៤ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៧។ (រូបថត៖ Enric Contreras)

គ្រូ​បង្រៀន​របាំ​លោក Prumsodun Ok ឈរ​ជាមួយ​នឹង​ក្រុម​របាំ​របស់​លោក​ ពេល​និយាយ​ទៅ​កាន់​ទស្សនិកជន បន្ទាប់​ពី​ការ​សម្តែង​ចប់។ រូបថត​ពី​ខេត្ត​សៀមរាប កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី១៥ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៧។ (រូបថត៖ Enric Contreras)  
11

គ្រូ​បង្រៀន​របាំ​លោក Prumsodun Ok ឈរ​ជាមួយ​នឹង​ក្រុម​របាំ​របស់​លោក​ ពេល​និយាយ​ទៅ​កាន់​ទស្សនិកជន បន្ទាប់​ពី​ការ​សម្តែង​ចប់។ រូបថត​ពី​ខេត្ត​សៀមរាប កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី១៥ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៧។ (រូបថត៖ Enric Contreras)  

XS
SM
MD
LG