ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី

នយោបាយ​កម្ពុជា​ឆ្នាំ​២០១៤​តាម​រយៈ​រូបភាព​

តើ​លោក​អ្នក​ចង​ចាំ​អ្វី​ខ្លះ​អំពី​នយោបាយ​នៅ​កម្ពុជា​ដែល​កើត​ឡើង​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៤?

សូម​ក្រឡេក​មើល​រូបភាព​ពី​ព្រឹត្តិការណ៍​នយោបាយ​សំខាន់ៗ​ដែល​កើត​មាន​នៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៤។

XS
SM
MD
LG