ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កម្រង​រូបភាព៖ ផែនទី​កម្ពុជា​ពី​បណ្ណាល័យ​សភា​របស់​សហរដ្ឋ​អាមេរិក

បណ្ណាល័យ​សភា​របស់​សហរដ្ឋ​អាមេរិក បាន​រក្សា​ច្បាប់​ចម្លង​នៃ​ផែន​ទី Bonne ខ្នាត​១​ភាគ​១០០.០០០ ស្តីពី​ប្រទេស​កម្ពុជា​តាំងពី​ថ្ងៃទី២ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៦៤។ នេះ​បើ​តាម​ការ​បញ្ជាក់​របស់​មន្ត្រី​រក្សា​ឯកសារ។ VOA បាន​ទទួល​រូបថត​ឯកសារ​ថត​ចម្លង​ពី​ផែនទី​នេះ​ចំនួន​៩ ពី​នាយកដ្ឋាន​ភូមិ​សាស្ត្រ និង​ផែនទី​នៃ​បណ្ណាល័យ​សភា​អាមេរិក៕
ផ្សេង​ទៀត

ផែនទី​ Dak To។ (រូបថត: U.S. Library of Congress)
1

ផែនទី​ Dak To។ (រូបថត: U.S. Library of Congress)

ផែនទី​នៃ​ផ្នែក​មួយ​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជ។ (រូបថត: U.S. Library of Congress)
2

ផែនទី​នៃ​ផ្នែក​មួយ​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជ។ (រូបថត: U.S. Library of Congress)

ផែនទី​តំបន់​ស្វាយរៀង។ (រូបថត: U.S Library of Congress)
3

ផែនទី​តំបន់​ស្វាយរៀង។ (រូបថត: U.S Library of Congress)

ផែនទី​នៃ​ផ្នែក​មួយ​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា។ (រូបថត: U.S Library of Congress)
4

ផែនទី​នៃ​ផ្នែក​មួយ​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា។ (រូបថត: U.S Library of Congress)

ផែនទី​Sre Khtum ។ (រូបថត: U.S Library of Congress)
5

ផែនទី​Sre Khtum ។ (រូបថត: U.S Library of Congress)

ផែនទី​តំបន់​មេមត់​និង​ព្រៃវែង។ (រូបថត: U.S Library of Congress)
6

ផែនទី​តំបន់​មេមត់​និង​ព្រៃវែង។ (រូបថត: U.S Library of Congress)

ផែនទី​តំបន់​តាកែវ​និង​ស្វាយរៀង។ (រូបថត: U.S Library of Congress)
7

ផែនទី​តំបន់​តាកែវ​និង​ស្វាយរៀង។ (រូបថត: U.S Library of Congress)

ស្នាម​បង្ហាញ​ដែល​បាន​កែប្រែ​ក្រោយពី​ការមកដល់​របស់​លោក​អគ្គទេសាភិបាល​ឥណ្ឌូចិន​ក្នុង​ខែកក្កដា​ឆ្នាំ១៩១៤។ (រូបថត: U.S. Library of Congress)
8

ស្នាម​បង្ហាញ​ដែល​បាន​កែប្រែ​ក្រោយពី​ការមកដល់​របស់​លោក​អគ្គទេសាភិបាល​ឥណ្ឌូចិន​ក្នុង​ខែកក្កដា​ឆ្នាំ១៩១៤។ (រូបថត: U.S. Library of Congress)

ផែនទី​កំពត​និង​តំបន់​ជាប់ក្បែរ។ (រូបថត: U.S Library of Congress)
9

ផែនទី​កំពត​និង​តំបន់​ជាប់ក្បែរ។ (រូបថត: U.S Library of Congress)

XS
SM
MD
LG