ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កម្រង​រូប​ភាព៖ «មហាសន្និបាត​មន្រ្តី​សង្ឃ​ទូទាំង​ប្រទេស​លើក​ទី ២៥»

  • ហ៊ាន សុជាតា
ក្រសួង​ធម្មការ​ និង​សាសនា​ នៅថ្ងៃ​ទី​៣០ និង​៣១​ ខែមករា​ ឆ្នាំ​២០១៧ ​រៀបចំ​មហា​សន្និបាត​មន្ត្រីសង្ឃ​ទូទាំង​ប្រទេស​ លើកទី​២៥ ​នៅក្នុង​សាល​មហោស្រព​ចតុមុខ​ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។ មហា​សន្និបាត​មន្ត្រីសង្ឃ​ទូទាំង​ប្រទេស​នេះ​ ត្រូវបាន​រៀបចំឡើង​ដើម្បី​លើកស្ទួយ​ព្រះពុទ្ធសាសនា​ដែល​ជា​សាសនារដ្ឋ​ ឲ្យ​បាន​ស្ថិតស្ថេរ និងរីកចម្រើន​។​ ទិន្នន័យ​របស់​ក្រសួង​ធម្មការ​ និង​សាសនា​ឲ្យដឹង​ថា​ គិត​ត្រឹម​ដើមឆ្នាំ​ ២០១៧​នេះ​ ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ មាន​វត្ត​ចំនួន​ជាង​៤ពាន់​៨រយ​ និង​មាន​ព្រះសង្ឃ​ចំនួន​ ជិត​៧ម៉ឺន​អង្គ។
ផ្សេង​ទៀត

មហា​សន្និបាត​មន្ត្រីសង្ឃ​ទូទាំង​ប្រទេស​ លើកទី​២៥​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ កាលពីថ្ងៃ​ទី៣០​ ខែ​មករា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហ៊ាន សុជាតា/ VOA)
1

មហា​សន្និបាត​មន្ត្រីសង្ឃ​ទូទាំង​ប្រទេស​ លើកទី​២៥​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ កាលពីថ្ងៃ​ទី៣០​ ខែ​មករា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហ៊ាន សុជាតា/ VOA)

លោក ​ហេង សំរិន​ ប្រធាន​រដ្ឋសភា​ ថ្លែង​សន្ទរកថា​ នៅក្នុង​ពិធីបើក​អនុ​សំវច្ឆរមហា​សន្និបាត​មន្ត្រីសង្ឃ​ទូទាំង​ប្រទេស​ លើកទី​២៥​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ កាល​ពីថ្ងៃទី​៣០​ ខែ​មករា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហ៊ាន សុជាតា/ VOA)
2

លោក ​ហេង សំរិន​ ប្រធាន​រដ្ឋសភា​ ថ្លែង​សន្ទរកថា​ នៅក្នុង​ពិធីបើក​អនុ​សំវច្ឆរមហា​សន្និបាត​មន្ត្រីសង្ឃ​ទូទាំង​ប្រទេស​ លើកទី​២៥​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ កាល​ពីថ្ងៃទី​៣០​ ខែ​មករា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហ៊ាន សុជាតា/ VOA)

​ព្រះសង្ឃ​ទូទាំង​ប្រទេស​ ចូលរួម​មហា​សន្និបាត​មន្ត្រីសង្ឃ​ទូទាំង​ប្រទេស​ លើកទី​២៥​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ កាល​ពី​ថ្ងៃទី​៣០​ ខែ​មករា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហ៊ាន សុជាតា/ VOA)
3

​ព្រះសង្ឃ​ទូទាំង​ប្រទេស​ ចូលរួម​មហា​សន្និបាត​មន្ត្រីសង្ឃ​ទូទាំង​ប្រទេស​ លើកទី​២៥​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ កាល​ពី​ថ្ងៃទី​៣០​ ខែ​មករា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហ៊ាន សុជាតា/ VOA)

 កម្រង​ឯកសារ​ រៀបចំ​ដោយ​ក្រសួង​ធម្មការ​ និង​សាសនា​ នៅក្នុង​មហា​សន្និបាត​មន្ត្រីសង្ឃ​ទូទាំង​ប្រទេស​ លើកទី​២៥​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ កាល​ពី​ថ្ងៃទី​៣០​ ខែ​មករា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហ៊ាន សុជាតា/ VOA)
4

កម្រង​ឯកសារ​ រៀបចំ​ដោយ​ក្រសួង​ធម្មការ​ និង​សាសនា​ នៅក្នុង​មហា​សន្និបាត​មន្ត្រីសង្ឃ​ទូទាំង​ប្រទេស​ លើកទី​២៥​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ កាល​ពី​ថ្ងៃទី​៣០​ ខែ​មករា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហ៊ាន សុជាតា/ VOA)

​ព្រះសង្ឃ​ទូទាំង​ប្រទេស​ ចូលរួម​មហា​សន្និបាត​មន្ត្រីសង្ឃ​ទូទាំង​ប្រទេស​ លើកទី​២៥​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ កាល​ពី​ថ្ងៃទី​៣០​ ខែ​មករា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហ៊ាន សុជាតា/ VOA)
5

​ព្រះសង្ឃ​ទូទាំង​ប្រទេស​ ចូលរួម​មហា​សន្និបាត​មន្ត្រីសង្ឃ​ទូទាំង​ប្រទេស​ លើកទី​២៥​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ កាល​ពី​ថ្ងៃទី​៣០​ ខែ​មករា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហ៊ាន សុជាតា/ VOA)

​ព្រះសង្ឃ​ទូទាំង​ប្រទេស​ ចូលរួម​មហា​សន្និបាត​មន្ត្រីសង្ឃ​ទូទាំង​ប្រទេស​ លើកទី​២៥​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ កាល​ពី​ថ្ងៃទី​៣០​ ខែ​មករា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហ៊ាន សុជាតា/ VOA)
6

​ព្រះសង្ឃ​ទូទាំង​ប្រទេស​ ចូលរួម​មហា​សន្និបាត​មន្ត្រីសង្ឃ​ទូទាំង​ប្រទេស​ លើកទី​២៥​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ កាល​ពី​ថ្ងៃទី​៣០​ ខែ​មករា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហ៊ាន សុជាតា/ VOA)

មហា​សន្និបាត​មន្ត្រីសង្ឃ​ទូទាំង​ប្រទេស​ លើកទី​២៥​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ កាលពីថ្ងៃ​ទី៣០​ ខែ​មករា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហ៊ាន សុជាតា/ VOA)
7

មហា​សន្និបាត​មន្ត្រីសង្ឃ​ទូទាំង​ប្រទេស​ លើកទី​២៥​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ កាលពីថ្ងៃ​ទី៣០​ ខែ​មករា​ ឆ្នាំ​២០១៧។ (ហ៊ាន សុជាតា/ VOA)

XS
SM
MD
LG