ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី

អង្គការសិទ្ធិមនុស្សខ្វល់ខ្វាយចំពោះ អនុក្រឹត្យស្តីពីជនភៀសខ្លួន


Fireworks explode over the Tonle Sap River for the cremation of Cambodia's former King Norodom Sihanouk in Phnom Penh, Cambodia, February 4, 2013.
Fireworks explode over the Tonle Sap River for the cremation of Cambodia's former King Norodom Sihanouk in Phnom Penh, Cambodia, February 4, 2013.

Microsoft Office

<!-- IMAGE -->

ដើម្បីស្តាប់ព័ត៌មាននេះ

អង្គការសិទ្ធិមនុស្សHRWនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះបានប្រឆាំងជំទាស់ទៅនឹងអនុ-ក្រឹត្យសម្រាប់សម្រេចអំពីឋានៈជនភៀសខ្លួននៅប្រទេសកម្ពុជាដែលបានតម្រូវ
ឱ្យបណ្តេញជនជាតិចិនភាគតិចUighurចំនួន២០នាក់ ដោយបង្ខំឱ្យវិលត្រឡប់
ទៅកាន់ប្រទេសចិនវិញ ដោយ រំលោភលើច្បាប់អន្តរជាតិ។

ការវិភាគរបស់អង្គការ HRW បានបង្ហាញថា អនុក្រឹត្យនេះមិនរួមបញ្ចូននិយម
ន័យជនភៀសខ្លួនរបស់អនុសញ្ញាស្តីពីជនភៀសខ្លួន មិនបានផ្តល់នូវការការពារ
ឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់តាមនីតិវិធីដើម្បីទប់ស្កាត់ការបណ្តេញចេញដោយបង្ខំ និងមិន
បានបំពេញកាតព្វកិច្ចដទៃទៀតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាភាគីនៃអនុសញ្ញា។

អនុក្រឹត្យនេះផ្តល់ឱ្យក្រុមអាជ្ញាធរកម្ពុជានូវអំណាចដ៏ធំធេងដើម្បីបដិសេធ និង
បណ្តេញអ្នកស្វះស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនដោយការការពារមិនពេញលេញតាម
នីតិវិធី ក្នុងការទប់ស្កាត់ការបណ្តេញចេញដោយបង្ខំ។

លោកBill Frelick នាយកទទួលបន្ទុកគោលនយោបាយជនភៀសខ្លួននិងលោក
Brad Adams នាយកអង្គការសិទ្ធិមនុស្សHRWប្រចាំតំបន់អាស៊ីបានបញ្ជាក់នៅ
ក្នុងលិខិតផ្ញើរជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ចុះនៅថ្ងៃទី ២៥ ខែមិនា ឆ្នាំ
២០១០ថា កង្វល់របស់យើងអំពីភាពមិនពេញលេញនៃអនុក្រឹត្យ ត្រូវបានធ្វើឱ្យ
លេចត្រដែតឡើង ដោយរបាយការណ៍ចាប់បញ្ចូនពួកអ្នកស្វះស្វែងរកសិទ្ធិជ្រក
កោនជនជាតិចិនភាគតិចUighurចំនួន២០នាក់ទៅប្រទេសចិនវិញនៅថ្ងៃទី២០
ខែធ្នូឆ្នាំ២០០៩ រយៈពេលតែ៣ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីលោកបានចុះហត្ថលេខាលើកអនុ-
ក្រឹត្យ។

ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ និងក្នុងស្រុកសហរដ្ឋអាមេរិក សហគមន៍អឺរ៉ុប
និងអង្គការសហប្រជាជាតិបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
នេះ។លិខិតនេះបានបន្ថែមថា យើងសូមទទូចដោយសេចក្តីគោរពចំពោះលោក
ឱ្យធ្វើវិសោធន៍អនុក្រឹត្យដែលវានឹងក្លាយទៅជាឧបករណ៍ច្បាប់យ៉ាងពិតប្រាកដ
សម្រាប់អនុវត្តអនុសញ្ញាស្តីពីជនភៀសខ្លួននិងបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាល
កម្ពុជាក្នុងឋានៈជារដ្ឋភាគី។

លិខិតនេះបានបន្តថា យើងក៏សូមទទូចដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ឱ្យពិគ្រោះយោ-បល់ជាមួយការិយាល័យនៃឧត្តមស្នងការជាន់ខ្ពស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួល
បន្ទុកជនភៀសខ្លួនដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេចូលជួបជនទាំងឡាយដែលស្វះស្វែង
រកសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងគោរពការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចរបស់ពួក
គេនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជា។

លោកខៀវ កាញារិទ្ធ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន និងជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាល បាន
ថ្លែងថា អង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានធ្វើការងារនយោបាយប្រឆាំងនឹងការចុះហត្ថ-
លេខាលើអនុក្រឹត្យស្តីពីជនភៀសខ្លួនរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុន សែន។

«យើងបានទទួលស្គាល់អំពីបញ្ហាសិទ្ធិជ្រកកោនផ្នែកនយោបាយ ប៉ុន្តែវាច្បាស់
ជាអ្នកភៀសខ្លួនផ្នែកនយោបាយ មិនមែនជាអ្នកភៀសខ្លួនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងមិន
មែនជាអ្នកភៀសខ្លួនផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌទេ។អង្គការនិយាយគ្រាន់តែជាការជំទាស់
ផ្នែកនយោបាយ»។

ប្រទេសកម្ពុជាចូលជាភាគីនៃអនុសញ្ញាឆ្នាំ១៩៥១ទាក់ទងនឹងឋានៈនៃជនភៀស
ខ្លួននិងពិធីសារឆ្នាំ១៩៦៧ដែលនាំឱ្យច្បាប់និងនីតិវិធីរបស់ប្រទេសកម្ពុជា ស្រប
តាមកាតព្វកិច្ចនានា នៃអនុសញ្ញាស្តីពីជនភៀសខ្លួន៕

អត្ថបទ​ទាក់ទង

XS
SM
MD
LG