ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី

រដ្ឋសភាទទួលបានសេចក្តីព្រាង ច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ


Protesters throw fireworks at police during clashes in front of the presidential palace in Cairo, Feb. 1, 2013.
<!-- IMAGE -->

ដើម្បីស្តាប់ព័ត៌មាននេះ

គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះ បានបដិសេធសេចក្តី
ស្នើច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់ក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណបក្សប្រឆាំង ខណៈ
ដែលរដ្ឋសភាបានចាត់ទុកថា សេចក្តីព្រាងច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលប្រឆាំងអំពើពុក
រលួយថា មានមូលដ្ឋានច្បាប់ពេញលេញសម្រាប់ការពិភាក្សា។

សេចក្តីសម្រេចបដិសេធនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃទី២៥ខែកុម្ភៈឆ្នាំ
២០១០ បន្ទាប់ពីទទួលបានសេចក្តីព្រាងច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលប្រឆាំងអំពើពុក
រលួយ។លោកសុន ឆ័យបានដាក់សេចក្តីស្នើច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយទៅជូន
រដ្ឋសភានៅថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ដើម្បីសុំការពិភាក្សា និងការអនុម័ត។

លោកហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភា បានបញ្ជាក់នៅក្នុងលិខិតជូនលោកតំណាង
រាស្ត្រសុន ឆ័យថា គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍បានឯកភាពជាឯកច្ឆ័ន្ទ មិនទទួល
យកអត្ថបទសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីអំពីក្រុមប្រឹក្សាភិបាលកម្ចាត់អំពើពុករលួយរបស់
ឯកឧត្តម មកបន្តចាត់ការទេ។

គណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានអនុម័តច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលទន្ទឹងរង់ចាំជាយូរមក
ហើយនៅក្នុងខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៩ ប៉ុន្តែគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទើបតែបានបញ្ជូនសេចក្តីព្រាង
ច្បាប់នេះមកឱ្យរដ្ឋសភានៅថ្ងៃទី២៥ សម្រាប់ពិភាក្សា និងអនុម័ត។

លោកជាម យៀប ប្រធានគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុនៃរដ្ឋសភា បាន
បញ្ជាក់ថា សេចក្តីព្រាងច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយមានមូលដ្ឋានច្បាប់ពេញ
លេញជាងសេចក្តីស្នើច្បាប់របស់តំណាងរាស្ត្រគណបក្សប្រឆាំងសម្រាប់ពិចារ-
ណា។

លោក សុន ឆ័យ ប្រធានតំណាងរាស្ត្រគណបក្សសម រង្ស៊ី បានបញ្ជាក់ថា ការ
បដិសេធនេះមិនធ្វើឱ្យលោកឈឺចាប់ទេ ក៏ប៉ុន្តែវាបានធ្វើឱ្យលោកសម្បាយចិត្ត
ចំពោះការបដិសេធនេះ។

«តាមពិត ខ្ញុំត្រេកអរចំពោះការបដិសេធរបស់គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា
ពីព្រោះការបដិសេធនេះ គឺដោយសារតែរដ្ឋសភាទទួលបានសេចក្តីព្រាងច្បាប់
ប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់រដ្ឋាភិបាល ។ អ្វីដែលជាមូលហេតុនាំឱ្យខ្ញុំស្នើច្បាប់
ប្រឆាំងអំពើពុករលួយនេះគឺដោយសារតែការរង់ចាំសេចក្តីព្រាងរបស់រដ្ឋាភិបាល
យូរពេក និងជំរុញឱ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ជូនសេចក្តីព្រាងច្បាប់មករដ្ឋសភា ។ ខ្ញុំយល់
ថា វាជាការល្អទៅវិញទេនិងអាចឱ្យរដ្ឋសភាចាប់ផ្តើមពិនិត្យទៅលើសេចក្តីព្រាង
របស់រដ្ឋាភិបាល»។

លោកធន សារ៉ាយ ប្រធានសមាគមសិទ្ធិមនុស្សADHOCបានបញ្ជាក់ថា គណៈ
កម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាគួរតែយកគំនិតគណបក្សប្រឆាំង និងអង្គការសង្គម
ស៊ីវិលមកដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយមុននឹងអនុ-
ម័ត។

«បើយើងមានត្រឹមតែច្បាប់ ហើយយន្តការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅក្នុងសង្គម
ខ្មែរយើងមិនសូវបានប្រសិទ្ធិភាពទេនោះ នោះខ្ញុំគិតថា វានឹងមិនមានប្រយោជន៍
សម្រាប់សង្គមកម្ពុជាទេ»។

លោក សុន ឆ័យ បានស្នើឱ្យរដ្ឋសភាចែកផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីព្រាងច្បាប់របស់រដ្ឋា
ភិបាលប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ដល់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល គណបក្សប្រឆាំង
និងអ្នកជំនាញប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ដើម្បីពិភក្សា និងផ្តល់អនុសាសន៍ មុនការ
អនុម័យរបស់រដ្ឋសភា។

គណៈកម្មការរដ្ឋសភាកំពុងធ្វើការសិក្សាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុក
រលួយ បន្ទាប់មកនឹងចែកផ្សព្វផ្សាយដល់តំណាងរាស្ត្រគ្រប់រូបដើម្បីពិភាក្សានិង
អនុម័តនៅក្នុងសម័យប្រជុំពេញអង្គនៃរដ្ឋសភា៕

អត្ថបទ​ទាក់ទង

XS
SM
MD
LG