នាទី​ស្វែង​យល់

ក្មេង​ជំទង់​ជុំវិញ​ពិភពលោក​រៀន​អំពី​អគ្គរដ្ឋទូត​សកលi
X
05 កញ្ញា 2014
ខណៈ​មាន​ក្មេង​ជំទង់​ជាច្រើន​សម្រាក​ក្នុង​ពេល​វិសមកាល​រដូវ​ក្តៅ ក្មេង​មួយ​ក្រុម​ក្នុង​ក្រុង​Bedford រដ្ឋ​វីជីញ៉ា រៀន​អំពី​អគ្គរដ្ឋទូត​សកលក្នុង​សិក្ខាសាលា​មួយ​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ថា ភូមិ​យុវជន​សកល ដែល​មាន​រយៈពេល​១២​ថ្ងៃ នៅ​ជំរុំ​រដូវក្តៅ​មួយ​ដែល​ឧបត្ថម្ភ​ដោយ​អង្គការ​ Legacy International។ លោក ឈឹម សុមេធ ជូន​សេក្តី​រាយការ​ណ៍​របស់ Deborah Block នៃ​វីអូអេ ដូច​តទៅ៖

ក្មេង​ជំទង់​ជុំវិញ​ពិភពលោក​រៀន​អំពី​អគ្គរដ្ឋទូត​សកល

កាល​បរិច្ឆេទ​ផ្សាយ​ 06.09.2014

ខណៈ​មាន​ក្មេង​ជំទង់​ជាច្រើន​សម្រាក​ក្នុង​ពេល​វិសមកាល​រដូវ​ក្តៅ ក្មេង​មួយ​ក្រុម​ក្នុង​ក្រុង​Bedford រដ្ឋ​វីជីញ៉ា រៀន​អំពី​អគ្គរដ្ឋទូត​សកលក្នុង​សិក្ខាសាលា​មួយ​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ថា ភូមិ​យុវជន​សកល ដែល​មាន​រយៈពេល​១២​ថ្ងៃ នៅ​ជំរុំ​រដូវក្តៅ​មួយ​ដែល​ឧបត្ថម្ភ​ដោយ​អង្គការ​ Legacy International។ លោក ឈឹម សុមេធ ជូន​សេក្តី​រាយការ​ណ៍​របស់ Deborah Block នៃ​វីអូអេ ដូច​តទៅ៖

នាទី​ស្វែង​យល់

«នាទី​ស្វែង​យល់» ជា​កម្មវិធី​​​ព័ត៌មាន​អត្ថាធិប្បាយ​​អំពី​វប្បធម៌​ វិទ្យាសាស្ត្រ សង្គម នៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​និង​នៅ​ទូទាំង​ពិភពលោក ផ្សាយ​លើ​កញ្ចក់​ទូរទស្សន៍​ជាតិ​កម្ពុជា (ទ.ទ.ក.)។

«នាទី​ស្វែង​យល់» ជា​កម្មវិធី​​​ព័ត៌មាន​អត្ថាធិប្បាយ​​អំពី​វប្បធម៌​ វិទ្យាសាស្ត្រ សង្គម នៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​និង​នៅ​ទូទាំង​ពិភពលោក ផ្សាយ​លើ​កញ្ចក់​ទូរទស្សន៍​ជាតិ​កម្ពុជា (ទ.ទ.ក.)។


មតិ
     
មិន​​​មាន​​​មតិ​​​នៅ​​​ក្នុង​​​វេទិកា​​​បញ្ចេញ​​​មតិ​​​នេះ​​​ទេ។ សូម​​​បញ្ចេញ​​​មតិ​​​ឲ្យ​​​បាន​​​មុន​​​គេ។