ថ្ងៃសៅរ៍, 28 វិច្ឆិកា 2015

VOA ​វិទ្យាសាស្ត្រ​

បច្ចេកវិទ្យា​ចម្រាញ់​ឥន្ធនៈ​ពី​សំរាម​ (វីអូអេ​វិទ្យាសាស្ត្រ ០២៩)i
X
អ៊ឹម សុធារិទ្ធ
18 កក្កដា 2014
បច្ចេកវិទ្យា​ថ្មី​ដែល​ត្រូវ​បាន​ទន្ទឹង​រង់​ចាំ​យូរ​ហើយ​ក្នុង​ការ​ផលិត​ថាមពល​ជំនួស​ថ្មី​ត្រូវ​បាន​រំពឹង​ថា​នឹង​ក្លាយ​ជា​បច្ចេក​វិទ្យា​ចម្បង​មួយ​នៅ​ឆ្នាំ​នេះ។ ក្នុង​កម្មវិធី​វិទ្យាសាស្ត្រ​របស់​វីអូអេ​​នៅ​ពេល​នេះ លោក​ អ៊ឹម សុធារិទ្ធ នៃ​វីអូអេ​សូម​ជូន​សេចក្តី​រាយការណ៍​របស់​ Steve Baragona ​អំពី​បច្ចេកវិទ្យា​ដែល​ចម្រាញ់​ឥន្ធនៈ​រថយន្ត​ចេញ​ពី​សំរាម។

បច្ចេកវិទ្យា​ចម្រាញ់​ឥន្ធនៈ​ពី​សំរាម​ (វីអូអេ​វិទ្យាសាស្ត្រ ០២៩)

អ៊ឹម សុធារិទ្ធ

កាល​បរិច្ឆេទ​ផ្សាយ​ 19.07.2014

បច្ចេកវិទ្យា​ថ្មី​ដែល​ត្រូវ​បាន​ទន្ទឹង​រង់​ចាំ​យូរ​ហើយ​ក្នុង​ការ​ផលិត​ថាមពល​ជំនួស​ថ្មី​ត្រូវ​បាន​រំពឹង​ថា​នឹង​ក្លាយ​ជា​បច្ចេក​វិទ្យា​ចម្បង​មួយ​នៅ​ឆ្នាំ​នេះ។ ក្នុង​កម្មវិធី​វិទ្យាសាស្ត្រ​របស់​វីអូអេ​​នៅ​ពេល​នេះ លោក​ អ៊ឹម សុធារិទ្ធ នៃ​វីអូអេ​សូម​ជូន​សេចក្តី​រាយការណ៍​របស់​ Steve Baragona ​អំពី​បច្ចេកវិទ្យា​ដែល​ចម្រាញ់​ឥន្ធនៈ​រថយន្ត​ចេញ​ពី​សំរាម។

VOA ​វិទ្យាសាស្ត្រ​

«វីអូអេ​វិទ្យាស្ត្រ​» ជា​កម្មវិធី​​​ផ្សាយ​អំពី​​​ព័ត៌មាន​​​​វិទ្យាសាស្ត្រ នៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​និង​នៅ​ទូទាំង​ពិភពលោក ផ្សាយ​លើ​កញ្ចក់​ទូរទស្សន៍​ជាតិ​កម្ពុជា (ទ.ទ.ក.)។

«វីអូអេ​វិទ្យាស្ត្រ​» ជា​កម្មវិធី​​​ផ្សាយ​អំពី​​​ព័ត៌មាន​​​​វិទ្យាសាស្ត្រ នៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​និង​នៅ​ទូទាំង​ពិភពលោក ផ្សាយ​លើ​កញ្ចក់​ទូរទស្សន៍​ជាតិ​កម្ពុជា (ទ.ទ.ក.)។


វេទិកា​​​បញ្ចេញ​​​មតិ​​​នេះ​​​ត្រូវ​​​បាន​​​បិទ។
មតិ
     
មិន​​​មាន​​​មតិ​​​នៅ​​​ក្នុង​​​វេទិកា​​​បញ្ចេញ​​​មតិ​​​នេះ​​​ទេ។ សូម​​​បញ្ចេញ​​​មតិ​​​ឲ្យ​​​បាន​​​មុន​​​គេ។