ថ្ងៃសៅរ៍, 01 វិច្ឆិកា 2014

ពហុព័ត៌មាន

បច្ចេកវិទ្យា​ចម្រាញ់​ឥន្ធនៈ​ពី​សំរាម​ (វីអូអេ​វិទ្យាសាស្ត្រ ០២៩)i
X
អ៊ឹម សុធារិទ្ធ
18 កក្កដា 2014
បច្ចេកវិទ្យា​ថ្មី​ដែល​ត្រូវ​បាន​ទន្ទឹង​រង់​ចាំ​យូរ​ហើយ​ក្នុង​ការ​ផលិត​ថាមពល​ជំនួស​ថ្មី​ត្រូវ​បាន​រំពឹង​ថា​នឹង​ក្លាយ​ជា​បច្ចេក​វិទ្យា​ចម្បង​មួយ​នៅ​ឆ្នាំ​នេះ។ ក្នុង​កម្មវិធី​វិទ្យាសាស្ត្រ​របស់​វីអូអេ​​នៅ​ពេល​នេះ លោក​ អ៊ឹម សុធារិទ្ធ នៃ​វីអូអេ​សូម​ជូន​សេចក្តី​រាយការណ៍​របស់​ Steve Baragona ​អំពី​បច្ចេកវិទ្យា​ដែល​ចម្រាញ់​ឥន្ធនៈ​រថយន្ត​ចេញ​ពី​សំរាម។

បច្ចេកវិទ្យា​ចម្រាញ់​ឥន្ធនៈ​ពី​សំរាម​ (វីអូអេ​វិទ្យាសាស្ត្រ ០២៩)

អ៊ឹម សុធារិទ្ធ

កាល​បរិច្ឆេទ​ផ្សាយ​ 19.07.2014

បច្ចេកវិទ្យា​ថ្មី​ដែល​ត្រូវ​បាន​ទន្ទឹង​រង់​ចាំ​យូរ​ហើយ​ក្នុង​ការ​ផលិត​ថាមពល​ជំនួស​ថ្មី​ត្រូវ​បាន​រំពឹង​ថា​នឹង​ក្លាយ​ជា​បច្ចេក​វិទ្យា​ចម្បង​មួយ​នៅ​ឆ្នាំ​នេះ។ ក្នុង​កម្មវិធី​វិទ្យាសាស្ត្រ​របស់​វីអូអេ​​នៅ​ពេល​នេះ លោក​ អ៊ឹម សុធារិទ្ធ នៃ​វីអូអេ​សូម​ជូន​សេចក្តី​រាយការណ៍​របស់​ Steve Baragona ​អំពី​បច្ចេកវិទ្យា​ដែល​ចម្រាញ់​ឥន្ធនៈ​រថយន្ត​ចេញ​ពី​សំរាម។


វេទិកា​​​បញ្ចេញ​​​មតិ​​​នេះ​​​ត្រូវ​​​បាន​​​បិទ។
មតិ
     
មិន​​​មាន​​​មតិ​​​នៅ​​​ក្នុង​​​វេទិកា​​​បញ្ចេញ​​​មតិ​​​នេះ​​​ទេ។ សូម​​​បញ្ចេញ​​​មតិ​​​ឲ្យ​​​បាន​​​មុន​​​គេ។