ថ្ងៃសៅរ៍, 01 វិច្ឆិកា 2014

ពហុព័ត៌មាន

សែន​មនុស្ស​បំភ្លឺ​សិស្ស​អំពី​«កូដជីវិត»​ (វីអូអេ​វិទ្យាសាស្ត្រ ០១២)i
X
អ៊ឹម សុធារិទ្ធ
08 មិនា 2014
ក្នុង​នាទី​វិទ្យាសាស្ត្រ​របស់​ VOA នេះ លោក ​អ៊ឹម សុធារិទ្ធ ជូន​សេចក្តីរាយការណ៍​របស់ Rosanne Skirble អំពី​ពិព័រណ៍​សារៈមន្ទីរ​ប្រវត្តិ​ធម្មជាតិ​ Smithsonian ​ក្នុង​រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន​បង្ហាញ​ការ​យល់​ដឹង​ចុង​ក្រោយ​អំពី​ព័ត៌មាន​របស់​សែន​មនុស្ស (genes)​ ​ដល់​កូន​សិស្ស​អាមេរិកាំង។

សែន​មនុស្ស​បំភ្លឺ​សិស្ស​អំពី​«កូដជីវិត»​ (វីអូអេ​វិទ្យាសាស្ត្រ ០១២)

អ៊ឹម សុធារិទ្ធ

កាល​បរិច្ឆេទ​ផ្សាយ​ 09.03.2014

ក្នុង​នាទី​វិទ្យាសាស្ត្រ​របស់​ VOA នេះ លោក ​អ៊ឹម សុធារិទ្ធ ជូន​សេចក្តីរាយការណ៍​របស់ Rosanne Skirble អំពី​ពិព័រណ៍​សារៈមន្ទីរ​ប្រវត្តិ​ធម្មជាតិ​ Smithsonian ​ក្នុង​រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន​បង្ហាញ​ការ​យល់​ដឹង​ចុង​ក្រោយ​អំពី​ព័ត៌មាន​របស់​សែន​មនុស្ស (genes)​ ​ដល់​កូន​សិស្ស​អាមេរិកាំង។


វេទិកា​​​បញ្ចេញ​​​មតិ​​​នេះ​​​ត្រូវ​​​បាន​​​បិទ។
មតិ
     
មិន​​​មាន​​​មតិ​​​នៅ​​​ក្នុង​​​វេទិកា​​​បញ្ចេញ​​​មតិ​​​នេះ​​​ទេ។ សូម​​​បញ្ចេញ​​​មតិ​​​ឲ្យ​​​បាន​​​មុន​​​គេ។