នាទី​ស្វែង​យល់

  ភាពយន្ត​ស្តី​អំពី​មនុស្ស​ប្រថុយ​ជីវិត​ដើម្បី​វត្ថុ​សិល្បៈi
  X
  10 មិនា 2014
  តើ​តម្លៃ​​សិល្បៈ​ធ្វើ​ឲ្យ​គេ​ហ៊ាន​ប្រថុយ​គ្រោះថ្នាក់​ដល់​ជីវិត​និង​ដល់​រាង​កាយ​ឬទេ?​សំណួរ​នេះ​ជា​ចំណុច​ផ្តោតនៃ​ខ្សែភាព​យន្ត​រឿងThe Monuments Men ស្តី​អំពី​សង្គ្រាម​លោក​លើក​ទី២​របស់​លោក​ George Clooney ។ ភាពយន្ត​នេះ​ត្រូវ​បាន​ដឹកនាំ និង​សហការ​និពន្ធ​ដោយ​តួឯក George Clooney ដោយ​ផ្អែក​លើ​រឿង​ពិត​របស់​បុរស​មួយ​ចំនួន​ដែល​ត្រូវ​បាន​បញ្ជូន​ដោយ​កង​ទ័ព​សម្ព័ន្ធ​មិត្ត​ទៅ​កាន់​អឺរ៉ុប​ដើម្បី​ស្វែង​រក​វត្ថុ​សិល្បៈ​ដែល​ពួក Nazi ​បាន​លួច ហើយ​ប្រគល់​វត្ថុ​ទាំង​នោះ​ទៅ​ឲ្យ​ម្ចាស់​ពិត​ប្រាកដ​វិញ។ លោក ជឹង ​ប៉ូជីន សូម​ជូន​សេចក្តី​រាយការណ៍​របស់​អ្នក​ឆ្លើយ​ឆ្លង​ព័ត៌មាន​វីអូអេ Penelope Poulou ដូច​តទៅ៕

  ភាពយន្ត​ស្តី​អំពី​មនុស្ស​ប្រថុយ​ជីវិត​ដើម្បី​វត្ថុ​សិល្បៈ

  កាល​បរិច្ឆេទ​ផ្សាយ​ 11.03.2014

  តើ​តម្លៃ​​សិល្បៈ​ធ្វើ​ឲ្យ​គេ​ហ៊ាន​ប្រថុយ​គ្រោះថ្នាក់​ដល់​ជីវិត​និង​ដល់​រាង​កាយ​ឬទេ?​សំណួរ​នេះ​ជា​ចំណុច​ផ្តោតនៃ​ខ្សែភាព​យន្ត​រឿងThe Monuments Men ស្តី​អំពី​សង្គ្រាម​លោក​លើក​ទី២​របស់​លោក​ George Clooney ។ ភាពយន្ត​នេះ​ត្រូវ​បាន​ដឹកនាំ និង​សហការ​និពន្ធ​ដោយ​តួឯក George Clooney ដោយ​ផ្អែក​លើ​រឿង​ពិត​របស់​បុរស​មួយ​ចំនួន​ដែល​ត្រូវ​បាន​បញ្ជូន​ដោយ​កង​ទ័ព​សម្ព័ន្ធ​មិត្ត​ទៅ​កាន់​អឺរ៉ុប​ដើម្បី​ស្វែង​រក​វត្ថុ​សិល្បៈ​ដែល​ពួក Nazi ​បាន​លួច ហើយ​ប្រគល់​វត្ថុ​ទាំង​នោះ​ទៅ​ឲ្យ​ម្ចាស់​ពិត​ប្រាកដ​វិញ។ លោក ជឹង ​ប៉ូជីន សូម​ជូន​សេចក្តី​រាយការណ៍​របស់​អ្នក​ឆ្លើយ​ឆ្លង​ព័ត៌មាន​វីអូអេ Penelope Poulou ដូច​តទៅ៕

  នាទី​ស្វែង​យល់

  «នាទី​ស្វែង​យល់» ជា​កម្មវិធី​​​ព័ត៌មាន​អត្ថាធិប្បាយ​​អំពី​វប្បធម៌​ វិទ្យាសាស្ត្រ សង្គម នៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​និង​នៅ​ទូទាំង​ពិភពលោក ផ្សាយ​លើ​កញ្ចក់​ទូរទស្សន៍​ជាតិ​កម្ពុជា (ទ.ទ.ក.)។

  «នាទី​ស្វែង​យល់» ជា​កម្មវិធី​​​ព័ត៌មាន​អត្ថាធិប្បាយ​​អំពី​វប្បធម៌​ វិទ្យាសាស្ត្រ សង្គម នៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​និង​នៅ​ទូទាំង​ពិភពលោក ផ្សាយ​លើ​កញ្ចក់​ទូរទស្សន៍​ជាតិ​កម្ពុជា (ទ.ទ.ក.)។


  វេទិកា​​​បញ្ចេញ​​​មតិ​​​នេះ​​​ត្រូវ​​​បាន​​​បិទ។
  មតិ
       
  មិន​​​មាន​​​មតិ​​​នៅ​​​ក្នុង​​​វេទិកា​​​បញ្ចេញ​​​មតិ​​​នេះ​​​ទេ។ សូម​​​បញ្ចេញ​​​មតិ​​​ឲ្យ​​​បាន​​​មុន​​​គេ។