ថ្ងៃច័ន្ទ, 30 វិច្ឆិកា 2015

វីដេអូ​​ខ្មែរ

កម្មវិធី​ថែទាំ​អណ្តើក ដែល​ជិត​ផុត​ពូជ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជាi
X
21 កក្កដា 2014
លោក ប៉ូច រាសី នៃ​វីអូអេ បានសម្ភាស​​លោក Peter Stonier នៃអង្គការអភិរក្សអន្តរជាតិ ស្តីពី កម្មវិធី​ថែទាំ​អណ្តើក ដែល​ជិតផុតពូជនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ សូមអញ្ជើញប្រិយមិត្តទស្សនាដូចតទៅ៖

កម្មវិធី​ថែទាំ​អណ្តើក ដែល​ជិត​ផុត​ពូជ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា

កាល​បរិច្ឆេទ​ផ្សាយ​ 21.07.2014

លោក ប៉ូច រាសី នៃ​វីអូអេ បានសម្ភាស​​លោក Peter Stonier នៃអង្គការអភិរក្សអន្តរជាតិ ស្តីពី កម្មវិធី​ថែទាំ​អណ្តើក ដែល​ជិតផុតពូជនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ សូមអញ្ជើញប្រិយមិត្តទស្សនាដូចតទៅ៖

វីដេអូ​​ខ្មែរ

វីដេអូ​ខ្មែរ ឬ Cambodian Spotlight ​ជា​កម្រង​សេចក្តី​រាយការណ៍​ព័ត៌មាន​ជា​វីដេអូ​អំពី​ប្រទេស​កម្ពុជា។

វីដេអូ​ខ្មែរ ឬ Cambodian Spotlight ​ជា​កម្រង​សេចក្តី​រាយការណ៍​ព័ត៌មាន​ជា​វីដេអូ​អំពី​ប្រទេស​កម្ពុជា។