ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, 05 ឧសភា 2016

  វីដេអូ​​ខ្មែរ

  កម្មវិធី​ថែទាំ​អណ្តើក ដែល​ជិត​ផុត​ពូជ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជាi
  X
  21 កក្កដា 2014
  លោក ប៉ូច រាសី នៃ​វីអូអេ បានសម្ភាស​​លោក Peter Stonier នៃអង្គការអភិរក្សអន្តរជាតិ ស្តីពី កម្មវិធី​ថែទាំ​អណ្តើក ដែល​ជិតផុតពូជនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ សូមអញ្ជើញប្រិយមិត្តទស្សនាដូចតទៅ៖

  កម្មវិធី​ថែទាំ​អណ្តើក ដែល​ជិត​ផុត​ពូជ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា

  កាល​បរិច្ឆេទ​ផ្សាយ​ 21.07.2014

  លោក ប៉ូច រាសី នៃ​វីអូអេ បានសម្ភាស​​លោក Peter Stonier នៃអង្គការអភិរក្សអន្តរជាតិ ស្តីពី កម្មវិធី​ថែទាំ​អណ្តើក ដែល​ជិតផុតពូជនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ សូមអញ្ជើញប្រិយមិត្តទស្សនាដូចតទៅ៖

  វីដេអូ​​ខ្មែរ

  វីដេអូ​ខ្មែរ ឬ Cambodian Spotlight ​ជា​កម្រង​សេចក្តី​រាយការណ៍​ព័ត៌មាន​ជា​វីដេអូ​អំពី​ប្រទេស​កម្ពុជា។

  វីដេអូ​ខ្មែរ ឬ Cambodian Spotlight ​ជា​កម្រង​សេចក្តី​រាយការណ៍​ព័ត៌មាន​ជា​វីដេអូ​អំពី​ប្រទេស​កម្ពុជា។