នាទី​ស្វែង​យល់

  ទីក្រុង​ធំៗ​នៃ​ទ្វីប​អាហ្រ្វិក​ទាក់​ទាញ​ក្មេង​និង​ទេសចរi
  X
  10 មិនា 2014
  បញ្ជី​ឈ្មោះ​ទីក្រុង​អន្តរជាតិ​ធំៗ​កំពុង​កើន​ឡើង​​ដោយ​មាន​ការកត់​ចូល​ទីក្រុង​កាន់​តែ​ច្រើន​របស់​ទ្វីប​អាហ្វ្រិក។ អភិបាល​ក្រុង​មក​ពី​ក្រុង​ធំ​ៗ​ជា​ច្រើន​នៃ​ពិភពលោក បាន​ជួប​គ្នា​កាល​ពី​ពេល​ថ្មី​ៗ​នេះ​នៅ​ក្នុង​ទីក្រុង​Johannesburg ដើម្បី​ពិភាក្សា​ពី​បញ្ហា​ប្រឈម​របស់​ទី​ក្រុង​ទាំងនោះ។ លោក ជឹង ប៉ូជីន សូម​ជូន​សេចក្តី​រាយការណ៍​របស់​អ្នកស្រី Anita Powell ដែល​បាន​ធ្វើ​ដំណើរ​តាម​ផ្លូវ​ក្នុង​ទីក្រុង Johannesburg ដើម្បី​សង្កេត​មើល​ទីកន្លែង​ដែល​គួរ​ឲ្យ​ចាប់​អារម្មណ៍៕

  ទីក្រុង​ធំៗ​នៃ​ទ្វីប​អាហ្រ្វិក​ទាក់​ទាញ​ក្មេង​និង​ទេសចរ

  កាល​បរិច្ឆេទ​ផ្សាយ​ 11.03.2014

  បញ្ជី​ឈ្មោះ​ទីក្រុង​អន្តរជាតិ​ធំៗ​កំពុង​កើន​ឡើង​​ដោយ​មាន​ការកត់​ចូល​ទីក្រុង​កាន់​តែ​ច្រើន​របស់​ទ្វីប​អាហ្វ្រិក។ អភិបាល​ក្រុង​មក​ពី​ក្រុង​ធំ​ៗ​ជា​ច្រើន​នៃ​ពិភពលោក បាន​ជួប​គ្នា​កាល​ពី​ពេល​ថ្មី​ៗ​នេះ​នៅ​ក្នុង​ទីក្រុង​Johannesburg ដើម្បី​ពិភាក្សា​ពី​បញ្ហា​ប្រឈម​របស់​ទី​ក្រុង​ទាំងនោះ។ លោក ជឹង ប៉ូជីន សូម​ជូន​សេចក្តី​រាយការណ៍​របស់​អ្នកស្រី Anita Powell ដែល​បាន​ធ្វើ​ដំណើរ​តាម​ផ្លូវ​ក្នុង​ទីក្រុង Johannesburg ដើម្បី​សង្កេត​មើល​ទីកន្លែង​ដែល​គួរ​ឲ្យ​ចាប់​អារម្មណ៍៕

  នាទី​ស្វែង​យល់

  «នាទី​ស្វែង​យល់» ជា​កម្មវិធី​​​ព័ត៌មាន​អត្ថាធិប្បាយ​​អំពី​វប្បធម៌​ វិទ្យាសាស្ត្រ សង្គម នៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​និង​នៅ​ទូទាំង​ពិភពលោក ផ្សាយ​លើ​កញ្ចក់​ទូរទស្សន៍​ជាតិ​កម្ពុជា (ទ.ទ.ក.)។

  «នាទី​ស្វែង​យល់» ជា​កម្មវិធី​​​ព័ត៌មាន​អត្ថាធិប្បាយ​​អំពី​វប្បធម៌​ វិទ្យាសាស្ត្រ សង្គម នៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​និង​នៅ​ទូទាំង​ពិភពលោក ផ្សាយ​លើ​កញ្ចក់​ទូរទស្សន៍​ជាតិ​កម្ពុជា (ទ.ទ.ក.)។


  វេទិកា​​​បញ្ចេញ​​​មតិ​​​នេះ​​​ត្រូវ​​​បាន​​​បិទ។
  មតិ
       
  មិន​​​មាន​​​មតិ​​​នៅ​​​ក្នុង​​​វេទិកា​​​បញ្ចេញ​​​មតិ​​​នេះ​​​ទេ។ សូម​​​បញ្ចេញ​​​មតិ​​​ឲ្យ​​​បាន​​​មុន​​​គេ។