កម្ពុជា

  កម្មវិធី​សម្តែង​សិល្បៈ​​ជួយ​បន្ថយ​ការ​ឈឺចាប់ ​និង​ជំងឺផ្លូវ​អារម្មណ៍​សល់​ពី​របប​ខ្មែរ​ក្រហមi
  X
  30 មេសា 2014
  កាលពី​ថ្ងៃសៅរ៍​ចុង​សប្តាហ៍​នេះ ​ក្រុម​សិល្បៈនៃ​សមាគម​រក្សា​មរតក​ខ្មែរ​បាន​រៀបចំ​កម្មវិធី​សម្តែង​សិល្បៈ​ អបអរសាទរ​ពិធី​ចូល​ឆ្នាំ​ខ្មែរ។ ​កម្មវិធី​ដែល​ធ្វើឡើង​រៀលរាល់​ចុង​សប្តាហ៍​ខែ​មេសា​នេះ​មាន​អ្នកចូល​រួម​ច្រើន​ដូច​រាល់ឆ្នាំ។  អ្នក​ទស្សនា​និយាយ​ថា​ កម្មវិធី​សិល្បៈ​បែប​នេះ​មិនត្រឹម​តែ​ជា​ការ​កំដរ​អារម្មណ៍​ទេ​គឺ​ថែមទាំង​ជួយ​បន្ថយ​ការ​ឈឺចាប់ ​និង​ជំងឺផ្លូវ​អារម្មណ៍​បណ្តាល​មកពី​របបខ្មែរ​ក្រហម​ផង​ដែរ។ ​​លោក​ពិន ស៊ី​សុវណ្ណ​នៃ​វីអូអេ​សូមជូន​សេចក្តី​រាយ​ការណ៍​អំពី​កម្មវិធីនេះ​ពី​សាលា​មធ្យម​សិក្សា​Gunston ​រដ្ឋ Virginia៕

  កម្មវិធី​សម្តែង​សិល្បៈ​​ជួយ​បន្ថយ​ការ​ឈឺចាប់ ​និង​ជំងឺផ្លូវ​អារម្មណ៍​សល់​ពី​របប​ខ្មែរ​ក្រហម

  កាល​បរិច្ឆេទ​ផ្សាយ​ 30.04.2014

  កាលពី​ថ្ងៃសៅរ៍​ចុង​សប្តាហ៍​នេះ ​ក្រុម​សិល្បៈនៃ​សមាគម​រក្សា​មរតក​ខ្មែរ​បាន​រៀបចំ​កម្មវិធី​សម្តែង​សិល្បៈ​ អបអរសាទរ​ពិធី​ចូល​ឆ្នាំ​ខ្មែរ។ ​កម្មវិធី​ដែល​ធ្វើឡើង​រៀលរាល់​ចុង​សប្តាហ៍​ខែ​មេសា​នេះ​មាន​អ្នកចូល​រួម​ច្រើន​ដូច​រាល់ឆ្នាំ។  អ្នក​ទស្សនា​និយាយ​ថា​ កម្មវិធី​សិល្បៈ​បែប​នេះ​មិនត្រឹម​តែ​ជា​ការ​កំដរ​អារម្មណ៍​ទេ​គឺ​ថែមទាំង​ជួយ​បន្ថយ​ការ​ឈឺចាប់ ​និង​ជំងឺផ្លូវ​អារម្មណ៍​បណ្តាល​មកពី​របបខ្មែរ​ក្រហម​ផង​ដែរ។ ​​លោក​ពិន ស៊ី​សុវណ្ណ​នៃ​វីអូអេ​សូមជូន​សេចក្តី​រាយ​ការណ៍​អំពី​កម្មវិធីនេះ​ពី​សាលា​មធ្យម​សិក្សា​Gunston ​រដ្ឋ Virginia៕


  វេទិកា​​​បញ្ចេញ​​​មតិ​​​នេះ​​​ត្រូវ​​​បាន​​​បិទ។
  មតិ
       
  មិន​​​មាន​​​មតិ​​​នៅ​​​ក្នុង​​​វេទិកា​​​បញ្ចេញ​​​មតិ​​​នេះ​​​ទេ។ សូម​​​បញ្ចេញ​​​មតិ​​​ឲ្យ​​​បាន​​​មុន​​​គេ។