កម្ពុជា

  ក្រុម​សហជីព​​បរាជ័យ​ក្នុង​​ការ​ធ្វើ​វេទិកា​ទិវាស្ត្រី​៨​​ខែ​មិនា​​i
  X
  10 មិនា 2014
  សហជីព​ទាំង​១៨ ​រួម​មាន​សម្ព័ន្ធ​សហជីព​ប្រជាធិប​តេយ្យ​កម្មករ​កាត់​ដេរ​កម្ពុជា ​ហៅ​កាត់​ថា​ ស៊ីខាវឌូ​ (CCAWDU)​ សហជីព​សេរីកម្មករ​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ សម្ព័ន្ធ​សហជីព​ចលនា​កម្មករ ​សហជីព​មិត្ត​ភាព​កម្មករ ​សហភាព​សហជីព​កម្ពុជា ​និង​សហព័ន្ធ​សហជីព​ជាតិ​វាយនភ័ណ្ឌ​កាត់ដេរ​កម្ពុជា​ជាដើម​ គ្រោង​នឹង​បើក​វេទិកា​សាធារណៈ​​ដែល​មាន​កម្មករ​ចូលរួម​ប្រមាណ​១​ម៉ឺន​នាក់។ ​លោកគង់ សុឋានរិទ្ធ​នៃវីអូអេ​រាយ​ការណ៍​ជូន​ពី​រាជធានី​ភ្នំពេញ៕

  ក្រុម​សហជីព​​បរាជ័យ​ក្នុង​​ការ​ធ្វើ​វេទិកា​ទិវាស្ត្រី​៨​​ខែ​មិនា​​

  កាល​បរិច្ឆេទ​ផ្សាយ​ 10.03.2014

  សហជីព​ទាំង​១៨ ​រួម​មាន​សម្ព័ន្ធ​សហជីព​ប្រជាធិប​តេយ្យ​កម្មករ​កាត់​ដេរ​កម្ពុជា ​ហៅ​កាត់​ថា​ ស៊ីខាវឌូ​ (CCAWDU)​ សហជីព​សេរីកម្មករ​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ សម្ព័ន្ធ​សហជីព​ចលនា​កម្មករ ​សហជីព​មិត្ត​ភាព​កម្មករ ​សហភាព​សហជីព​កម្ពុជា ​និង​សហព័ន្ធ​សហជីព​ជាតិ​វាយនភ័ណ្ឌ​កាត់ដេរ​កម្ពុជា​ជាដើម​ គ្រោង​នឹង​បើក​វេទិកា​សាធារណៈ​​ដែល​មាន​កម្មករ​ចូលរួម​ប្រមាណ​១​ម៉ឺន​នាក់។ ​លោកគង់ សុឋានរិទ្ធ​នៃវីអូអេ​រាយ​ការណ៍​ជូន​ពី​រាជធានី​ភ្នំពេញ៕


  វេទិកា​​​បញ្ចេញ​​​មតិ​​​នេះ​​​ត្រូវ​​​បាន​​​បិទ។
  មតិ
       
  មិន​​​មាន​​​មតិ​​​នៅ​​​ក្នុង​​​វេទិកា​​​បញ្ចេញ​​​មតិ​​​នេះ​​​ទេ។ សូម​​​បញ្ចេញ​​​មតិ​​​ឲ្យ​​​បាន​​​មុន​​​គេ។