ទូរទស្សន៍ វីដេអូ

ការ​ទាត់បាល់​ពិន័យ​១១ម៉ែត្រ (វីអូអេ​វិទ្យាសាស្ត្រ ០៣១)i
X
អ៊ឹម សុធារិទ្ធ
01 សីហា 2014
នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​វិទ្យាសាស្ត្រ​របស់​វីអូអេ​ លោក អ៊ឹម សុធារិទ្ធ សូម​ជូន​សេចក្តី​រាយការណ៍​របស់​លោក George Putic អំពី​​​អ្នក​វិទ្យាសាស្ត្រ​ជន​ជាតិ​អង់គ្លេស​ម្នាក់​ជំរុញ​ឲ្យ​ក្រុម​បាល់ទាត់​គួរ​ពិនិត្យ​ឲ្យ​បាន​ល្អិតល្អន់​នូវ​វិទ្យាសាស្រ្ត​នៃ​ការ​បាត់​បាល់​ពិន័យ​១១​ម៉ែត្រ។

ការ​ទាត់បាល់​ពិន័យ​១១ម៉ែត្រ (វីអូអេ​វិទ្យាសាស្ត្រ ០៣១)

អ៊ឹម សុធារិទ្ធ

កាល​បរិច្ឆេទ​ផ្សាយ​ 02.08.2014

នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​វិទ្យាសាស្ត្រ​របស់​វីអូអេ​ លោក អ៊ឹម សុធារិទ្ធ សូម​ជូន​សេចក្តី​រាយការណ៍​របស់​លោក George Putic អំពី​​​អ្នក​វិទ្យាសាស្ត្រ​ជន​ជាតិ​អង់គ្លេស​ម្នាក់​ជំរុញ​ឲ្យ​ក្រុម​បាល់ទាត់​គួរ​ពិនិត្យ​ឲ្យ​បាន​ល្អិតល្អន់​នូវ​វិទ្យាសាស្រ្ត​នៃ​ការ​បាត់​បាល់​ពិន័យ​១១​ម៉ែត្រ។


មតិ
     
មិន​​​មាន​​​មតិ​​​នៅ​​​ក្នុង​​​វេទិកា​​​បញ្ចេញ​​​មតិ​​​នេះ​​​ទេ។ សូម​​​បញ្ចេញ​​​មតិ​​​ឲ្យ​​​បាន​​​មុន​​​គេ។