ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ដៃ​រូបយន្ត (វីអូអេ​វិទ្យាសាស្ត្រ ០៤៥)

  • ពិន ស៊ីសុវណ្ណ​

ក្នុង​កម្មវិធី​វិទ្យាសាស្ត្ររបស់​វីអូអេ​​នៅ​ពេល​នេះ លោក ពិនស៊ីសុវណ្ណ​នៃ​វីអូអេ​សូម​ជូន​សេចក្តី​រាយ​ការណ៍​របស់​លោក​ Miles O’Brien នៃ​កម្មវិធី​វិទ្យាសាស្រ្ត​ជាតិ​ស្តីអំពី​​ដៃ​រូបយន្ត៖

XS
SM
MD
LG