ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ការ​វិវត្ត​របស់​មេ​អំបៅ (វីអូអេ​វិទ្យាសាស្ត្រ ០៤៣)

  • ពិន ស៊ីសុវណ្ណ

ក្នុង​កម្មវិធី​វិទ្យាសាស្ត្រ​របស់​វីអូអេ​​នៅ​ពេល​នេះ​ លោក​ ពិន ស៊ីសុវណ្ណ ​នៃ​វីអូអេ​សូម​ជូន​សេចក្តី​រាយការណ៍​របស់​លោក​ Miles O’Brien នៃ​កម្មវិធី​វិទ្យាសាស្រ្ត​ជាតិ​ស្តី​អំពី​ការ​វិវត្តន៍​នៃ​មេអំបៅ។

XS
SM
MD
LG