ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

បង្កង​សមុទ្រ​មាន​ជំងឺ (វីអូអេ វិទ្យាសាស្ត្រ ០១៩)

  • អ៊ឹម សុធារិទ្ធ

ក្នុង​នាទី​វិទ្យាសាស្ត្រ​របស់​នេះ លោក ​អ៊ឹម សុធារិទ្ធ ជូន​សេចក្តីរាយការណ៍​របស់ Miles O’Brien អំពី​អំពីការបាត់បង់សត្វបង្កងដោយសារជំងឺ ។

XS
SM
MD
LG