ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

មេរៀនទី៣៨៖ គាត់​ជា​មិត្ត​ដ៏​ល្អ​បំផុត​របស់​ខ្ញុំ!


សេចក្តីសង្ខេប (Summary)៖ In this lesson, Anna's best friend from her hometown, Penelope, visits Washington, D.C. Anna tells Penelope about her friends and her job. Is Penelope going to make a change in her life? នៅ​ក្នុង​មេរៀន​នេះ មិត្ត​ដ៏​ល្អ​បំផុត​របស់​អាណា (Anna) ឈ្មោះ Penelope មក​ពី​ស្រុក​កំណើត​របស់​នាង មក​លេងAnna នៅ​រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន។ Anna ប្រាប់ Penelope អំពី​មិត្ត​របស់​នាង និង​ការងារ​របស់​នាង។ តើ Penelope នឹង​ធ្វើការ​ផ្លាស់ប្តូរ​ក្នុង​ជីវិត​នាង​ទេ?

ទស្សនៈ​របស់​អ្នក

បង្ហាញ​មតិ

XS
SM
MD
LG