ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

មហោស្រព​វិទ្យាសាស្ត្រ (វីអូអេ​វិទ្យាសាស្ត្រ ០២៧)

  • អ៊ឹម សុធារិទ្ធ

សម្រាប់​ប្រទេស​មួយ​ដែល​មាន​បច្ចេកវិទ្យា​ជឿនលឿន​បំផុត​ក្នុង​ពិភពលោក សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ខ្វះ​អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ​និង​វិស្វករ។ ក្នុង​នាទី​វិទ្យាសាស្ត្រ​របស់​វីអូអេ​នេះ លោក ​អ៊ឹម សុធារិទ្ធ ជូន​សេចក្តីរាយការណ៍​របស់ George Putic អំពី​មហោស្រព​វិស្វកម្ម​និង​វិទ្យាសាស្ត្រ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ដែល​ជា​កម្មវិធី​មួយ​ដើម្បី​ផ្លាស់​ប្តូរ​ស្ថានភាព​នេះ។

XS
SM
MD
LG